Zobrazujú sa: 1 - 10 z 11 VÝSLEDKOV
Aktuality Nezaradené

Sexuálne vykoristovanie

Sexuálne vykorisťovanie je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a citlivá téma. Preto sme sa v snahe predchádzať situáciám spojeným s danou témou na našej škole rozhodli  dňa 20.01.2022 vykonať preventívnu aktivitu s týmto zameraním. Aktivity sa zúčastnili žiaci 7. a 6. ročníka špeciálnych tried. Žiakom sme priblížili spôsoby, akými sa pred možným nebezpečenstvom chrániť a v prípade, ak k niečomu podobnému predsa len …

Aktuality Nezaradené

Multikultúrnosť

Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách Dejepisu vysvetlili pojem multikultúrna. A vytvorili nástenku zameraním na tému. Prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram. Je to názor ktorí je obhajovaný filozofmi a politikmi, ktorí zastavajú názor, že ľudstvo je schopné nachádzať cesty, ako žiť spolu, tak aby kultúrne odlišnosti nemuseli zapríčiniť …

Nezaradené

Linka dôvery

Žiaci druhého stupňa základnej školy pracujú dočasne dištančnou formou. Plánovanú úlohu nie je možné uskutočniť prezenčnou formou. Vyučujúci OBN pripravil pre žiakov priateho až deviateho ročníka informačný leták zameraný na linku pomoci, ktorý bol zverejnený na FB stránke školy.

Nezaradené

Riziká práce v zahraničí

Dňa 24.2.2020 sa v rámci výchovného poradenstva uskutočnila na našej škole beseda na tému ,,Riziká práce v zahraničí“. Cieľovou skupinou boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Poslaním témy bolo informovať žiakov najmä o možných rizikách práce v zahraničí (obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, nútená práca, novodobé otrokárstvo), o možnostiach hľadania si práce v zahraničí prostredníctvom pracovných agentúr a podať informácie o základných …

Nezaradené

Karneval MŠ

 „Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa: tak ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase“. No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sa aj deti z materskej školy rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roku svojim tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom sme žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi …

1. stupeň Materská škola Nezaradené

Návšteva MŠ- Školáci čítajú škôlkarom

Dňa 11.2.2020 sme so žiakmi II.A a IV. A triedy navštívili našich malých škôlkarov.  Pre deti sme  pripravili čítanie na aktuálnu tému ,,Karneval“. Žiaci si vyrobili karnevalové masky, ktorými sa predviedli pred svojimi malými kamarátmi. Masky šaša, princeznej, kráľa, hviezdy, motýľa, ktoré sa spomínali v ,,karnevalovom“ čítaní naši malí škôlkari po prečítaní príbehu hľadali medzi ostatnými maskami. Žiaci …