Zobrazujú sa: 1 - 10 z 32 VÝSLEDKOV
Nezaradené

Medzinárodný deň Rómov

8. apríla si spoločnosť pripomína najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Tiež je v tento deň na mnohých miestach na Slovensku aj v Európe oslavovaná rómska kultúra, história a tradície. Pri tejto príležitosti deti v materskej škole vytvorili rómsku vlajku, ktorá so sebou nesie symboliku: zelený pruh – príroda, modrý pruh …

Nezaradené

Veľká noc – tvorivé dielne

Veľkonočné sviatky sú sviatky plné zvykov a tradícií, ktoré deti zo škôlky poznávali počas celého predveľkonočného týždňa a jednou z aktivít boli aj veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi, kde spoločne s rodičmi vytvárali rôzne veľkonočné ozdoby a dekorácie. Deň Rómov II.MŠ   /8. apríl/  Tento deň sme si pripomenuli v našej triede 12.4. 2023. Pri  tejto príležitosti si …

Nezaradené

Návšteva predškolákov v 1.ročníku

Ako býva pekným zvykom, aj v tomto školskom roku boli deti z MŠ pozrieť svojich väčších kamarátov, ako sa im darí v prvom ročníku. Návšteva sa konala 24.3.2023.  Privítala ich milá pani učiteľka a malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. Predškoláci si tak mohli vyskúšať, aký je to pocit byť vo „veľkej“ škole. Prváci …

Nezaradené

Svetový deň vody – II.MŠ

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, sme v našej materskej škole realizovali edukačnú aktivitu pod názvom “Putovanie kvapky”. Na makete sme si znázornili, kde všade kvapka putuje. Dozvedeli sme sa  o dôležitosti vody pre náš život a o význame jej šetrenia. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi. O tom, …

Nezaradené

SVETOVÝ DEŇ VODY – I.MŠ

Bez VODY sa nedá žiť, bez VODY by nebol život na Zemi.  Preto si zaslúži svoj SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý si pripomíname dňa 22. marca. Na deň vody mávame jedinečnú príležitosť vlastnými zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového učenia si vyskúšať jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, objem, chuť či iné …

Nezaradené

Dištančné vzdelávanie od 25. októbra 2022 do 27. októbra 2022

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov všetkých tried základnej školy a I.MŠ triedy v materskej škole,že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 25. októbra 2022 do 27. októbra 2022 Zdôvodnenie: Triedy budú v uvedenom termíne uzavreté z technických príčin. Upozornenie: Žiaci, ktorí sa nezúčastnia dištančného vzdelávania budú mať neospravedlnené hodiny. Škola bude akceptovať len …

Nezaradené

Čitateľský maratón

Kniha má pre rozvoj osobnosti dieťaťa nenahraditeľný význam. Čítanie prehlbuje vnímavosť detí a podporuje ich fantáziu. Cieľom čitateľského maratónu bolo vzbudiť záujem o čítanie u detí a zlepšiť ich čitateľskú gramotnosť. Do čitateľského maratónu sa zapojili žiaci II. stupňa.

Nezaradené

KOĽKO LÁSKY JE VO VAŠOM SRDCI kreslenie pre domov seniorov

V mesiaci máj sa naši šiestaci zo špeciálnej triedy sa zapojili do projektu  POŠLI DOBRO . Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori v domovoch dôchodcov. Tí sú rizikovou skupinou a počas najkrízovejšieho obdobia súvisiaceho s koronakrízou boli návštevy v denných stacionároch či domovoch dôchodcov úplne zakázané. Starší ľudia tak zostali úplne odstrihnutí od kontaktu s najbližšími. Veľmi nás teší , …