Exteriér MŠ

Školský dvor je súčasťou priestorov materskej školy. Pre deti predškolského veku predstavuje možnosť zmysluplne stráviť pobyt vonku, plní významnú výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Vytvorením atraktívneho a bezpečného priestoru dávame  deťom možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť, odvahu, zvyšovať sebadôveru a samostatnosť, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Je to tiež významné miesto oddychu a relaxu, vhodné pre edukačné aktivity a spoločné činnosti s rodičmi.

Našim cieľom je   pretvorenie školského dvora na zelenú učebňu v prírode, kde  sa vytvorí miesto pre zážitok, poznávanie, učenie, experimentovanie a hry detí.  Jej výnimočnosť spočíva v tom, že deti budú môcť vnímať prírodu viacerými zmyslami, vidieť, dotknúť sa jej, ovoňať, počúvať a v prípade stimulácie chutí aj ochutnať to, čo si samy vypestujú.  Na to nám slúžia  bylinné a zeleninové  vyvýšené záhony.

„Pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým chceme  dopriať našim deťom  nové pocity a zážitky. Pocitový chodník predstavuje kreatívny spôsob, ako deťom trochu nevšedne umožniť spoznať rôzne prírodné materiály. Vďaka chôdzi naboso si rozvinú motoriku, koordináciu i rovnováhu, pričom sa spevní aj klenba ich chodidla.