Veľkonočné sviatky sú sviatky plné zvykov a tradícií, ktoré deti zo škôlky poznávali počas celého predveľkonočného týždňa a jednou z aktivít boli aj veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi, kde spoločne s rodičmi vytvárali rôzne veľkonočné ozdoby a dekorácie.

Deň Rómov II.MŠ   /8. apríl/

 Tento deň sme si pripomenuli v našej triede 12.4. 2023. Pri  tejto príležitosti si deti  vyrobili   rómsku vlajku, ochutnali  /Marikľu/ , zaspievali si rómske piesne a vypočuli si  rómsku hymnu.