Kniha má pre rozvoj osobnosti dieťaťa nenahraditeľný význam. Čítanie prehlbuje vnímavosť detí a podporuje ich fantáziu. Cieľom čitateľského maratónu bolo vzbudiť záujem o čítanie u detí a zlepšiť ich čitateľskú gramotnosť. Do čitateľského maratónu sa zapojili žiaci II. stupňa.