Zobrazujú sa: 1 - 10 z 33 VÝSLEDKOV
Materská škola

Október – mesiac úcty k starším

Každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým. Malo by to byť samozrejmosťou  v rodine aj na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami obohacujú život rodiny a sú jej oporou a príkladom. Aj naši milí škôlkari spolu s pani učiteľkami im na znak vďaky pripravili darčeky /zasadili im skalničku/ a k tomu pridali krátku básničku.

Materská škola

PLODY JESENE

V týždni od 12.10. 2020  do 16.10.2020 skrášlila priestory našej materskej školy výstava s názvom: „Plody jesene.“ Cieľom výstavy bolo rozvíjať u detí citový vzťah k prírode, vnímať jej krásu, rozlišovať charakteristické znaky plodov. Zároveň si deti svojou tvorivosťou rozvíjali kognitívnu a umelecko-expresívnu oblasť.

Aktuality Materská škola

Jesenná turistická vychádzka – TAJOMSTVO LESA

Deti z našej materskej školy dňa 24.9.2020 objavovali spolu so svojimi učiteľkami krásy okolitej prírody. Deti pozorovali stromy, rastliny, hmyz, zbierali jesenné plody, pozorovali  zmeny v prírode a uvedomili si potrebu jej ochrany. Cieľom turistickej vychádzky bolo zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode pripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením.

1. stupeň Materská škola Nezaradené

Návšteva MŠ- Školáci čítajú škôlkarom

Dňa 11.2.2020 sme so žiakmi II.A a IV. A triedy navštívili našich malých škôlkarov.  Pre deti sme  pripravili čítanie na aktuálnu tému ,,Karneval“. Žiaci si vyrobili karnevalové masky, ktorými sa predviedli pred svojimi malými kamarátmi. Masky šaša, princeznej, kráľa, hviezdy, motýľa, ktoré sa spomínali v ,,karnevalovom“ čítaní naši malí škôlkari po prečítaní príbehu hľadali medzi ostatnými maskami. Žiaci …