Školská jedáleň

Prihlasovanie, odhlasovanie stravy, úhrada stravy

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov, odber stravy

Rodič žiaka alebo samostatný stravník môže prihlásiť a odhlásiť stravu telefonicky na tel. č.  0948 761 324, zaslaním SMS  alebo osobne u vedúcej školskej jedálne. Odhlasovanie a prihlasovanie stravy sa musí uskutočniť načas, aspoň jeden deň vopred do 14. 00 hod. Iba vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie stravníka) sa môže odhlásiť do 7:30 hod. v daný deň. Po tomto termíne sa strava neodhlasuje a stravník si môže prísť v daný deň po obed v čase od 11:30 – 12:00, avšak iba v prvý deň choroby, na  ostatné dni je nutné stravu v školskej jedálni odhlásiť – nie je možný odber stravy.

Úhrada stravného

Všetky podmienky úhrady stravy sú v zápisnom lístku stravníka.

JL-Mš24.týž24