Kontakt

Základná škola s materskou školou Tuhrina
Tuhrina 3
082 07 Tuhrina

Pevná linka: 051 / 779 0195

E-mail: zsmstuhrina@gmail.com


Stránkové dni

1. Vedenie školy :

 • Pondelok – 9.00 hod. – 13.30 hod.

2. Triedni učitelia:

 • Mgr. Renáta Drabová – 0.A – utorok 13:00 – 14:00
 • Mgr. Adriana Mikitová – I.A, II.A – utorok 13:00 -14:00
 • Mgr. Mária Chmeliarová – III.A, IV.A – piatok 11:50 – 12:50
 • Mgr. Ivánna Pazderová – V.C, VI.C, IX.B – utorok 13:00 -14:00
 • Mgr. Drahoslav Krestian  – V.A – pondelok 13:00 – 14:00
 • Mgr. Dominika Sotáková – VI.A – utorok 13:00 -14:00
 • Mgr. Jana Bosáková  – VII.A – štvrtok 13:00 -14:00
 • Mgr. Šimon Končula  – VIII.A – štvrtok 13:00 -14:00
 • Mgr. Jakub Šitár – IX.A – štvrtok 13:00 -14:00
 • Ing.Marcela Marušová – V.B – štvrtok 12:40 -13:40
 • Mgr. Marta Heredošová – VI.B – štvrtok 12:40 -13:40
 • Mgr. Bibiána Sabolová – VII.B – štvrtok 12:40 -13:40
 • Mgr. Magdaléna Glankovičová – VIII.B – štvrtok 12:40 -13:40

3. Výchovný poradca :

 • Štvrtok – 12.00 hod.- 13.00 hod.

4. Koordinátor PPDZ :

 • Štvrtok – 12.40 hod.- 13.40 hod.

5. Ekonomický úsek :

 • Pondelok až streda – 13.00 hod.- 15.00 hod.