Spolu múdrejší 3

V mesiacoch január 2022 až jún 2022 sa na našej škole realizuje projekt Spolu múdrejší 3, ktorý umožňuje žiakom dobehnúť a doučiť sa vedomosti, v ktorých zlyhávajú. Na škole doučuje spolu 14 učiteľov a do doučovania je zapojených 42 žiakov. Veríme, že sa tak vytvoril priestor pre individuálny prístup ku žiakom, ktorý povedie k zlepšeniu prospechu a chuti do učenia a v konečnom dôsledku i k eliminácii prepadávania žiakov.

Spolu-múdrejší-3