Aktuality

Svetový deň životného prostredia

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) žiaci absolvovali prednášku zameranú na zdôraznenie potreby ochrany životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Okrem prednášky si žiaci pozreli dokument, poukazujúci na faktory poškodzujúce životné prostredie, s následnou vychádzkou, pri ktorej žiaci pozorovali jednotlivé zložky životného prostredia a rôzne faktory vplývajúce naň. 

Aktuality

Syndróm CAN – VMR

Dňa 9.6.2021 v triedach ŠT sme rozprávali so žiakmi o problémoch týkajúcich sa týrania  a zneužívania detí vo svete. CAN –  Ide o súbor konkrétnych foriem neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vedú k nedostatočnému napĺňaniu jeho základných potrieb – potrieb biologických, emočných, pocitu bezpečia, istoty, a tým k závažnému narušeniu až trvalému poškodeniu vývoja, osobnosti, sebavedomia a medziľudských vzťahov dieťaťa.

Aktuality

Deň najlepších priateľov 8. júna

Deň najlepších priateľov je dňom oslavy priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Žiaci špeciálnych tried ZŠsMŠ Tuhrina na pracovnom vyučovaní uplietli náramky priateľstva, ktoré si navzájom povymieňali a tiež  darovali svojim priateľom.

Aktuality Bežné triedy

Indické bájky – výtvarné znázornenie indickej bájky

Súťaž bola venovaná 75. výročiu Dňa nezávislosti Indie. Žiaci II. stupňa BT tvorili pozdravné pohľadnice pre indické deti. Témou boli indické bájky, kultúra Indie, jej pestrofarebnosť, príroda.  Najzaujímavejšie práce budú zaslané do Indie partnerským organizáciám a ohodnotené vecnými cenami. Žiaci pracovali rôznymi výtvarnými technikami- kresba, maľba vodovými a temperovými farbami.

Aktuality

Deň detí

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencií pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa života detí. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Deti v ŠT svoje myšlienky vyjadrili pri tvorbe plagátov a pozreli …

Aktuality Bežné triedy

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc. 1. júna sme si tento sviatok pripomenuli aj na našej škole. Žiaci 2. stupňa bežných tried si svoj deň užili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Niektorí využili pekné počasie a vyšli na prechádzku po našej obci, iní si zahrali rôzne spoločenské hry …