Aktuality

COVID – opatrenia pre šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia.Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súvislosti s otvorením školského roka 2021/2022 a v záujme udržania bezpečného prostredia v škole, Ministerstvo školstva zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.   V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samo testy na domáce použitie tým žiakom základných …

Aktuality

Svetový deň životného prostredia

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) žiaci absolvovali prednášku zameranú na zdôraznenie potreby ochrany životného prostredia v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Okrem prednášky si žiaci pozreli dokument, poukazujúci na faktory poškodzujúce životné prostredie, s následnou vychádzkou, pri ktorej žiaci pozorovali jednotlivé zložky životného prostredia a rôzne faktory vplývajúce naň. 

Aktuality

Syndróm CAN – VMR

Dňa 9.6.2021 v triedach ŠT sme rozprávali so žiakmi o problémoch týkajúcich sa týrania  a zneužívania detí vo svete. CAN –  Ide o súbor konkrétnych foriem neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vedú k nedostatočnému napĺňaniu jeho základných potrieb – potrieb biologických, emočných, pocitu bezpečia, istoty, a tým k závažnému narušeniu až trvalému poškodeniu vývoja, osobnosti, sebavedomia a medziľudských vzťahov dieťaťa.

Aktuality

Deň najlepších priateľov 8. júna

Deň najlepších priateľov je dňom oslavy priateľstva. Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Žiaci špeciálnych tried ZŠsMŠ Tuhrina na pracovnom vyučovaní uplietli náramky priateľstva, ktoré si navzájom povymieňali a tiež  darovali svojim priateľom.

Aktuality Bežné triedy

Indické bájky – výtvarné znázornenie indickej bájky

Súťaž bola venovaná 75. výročiu Dňa nezávislosti Indie. Žiaci II. stupňa BT tvorili pozdravné pohľadnice pre indické deti. Témou boli indické bájky, kultúra Indie, jej pestrofarebnosť, príroda.  Najzaujímavejšie práce budú zaslané do Indie partnerským organizáciám a ohodnotené vecnými cenami. Žiaci pracovali rôznymi výtvarnými technikami- kresba, maľba vodovými a temperovými farbami.