Aktuality

NEGATÍVNY VPLYV DROG NA SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ČLOVEKA

Žiaci špeciálnych tried si pripomenuli čo sú drogy, aké drogy poznáme a aký vplyv majú drogy na zdravie človeka vo všeobecnosti.Následne si vypočuli príbeh bývalej narkomanky, ktorá otehotnela. Opisovala aký priebeh malo tehotenstvo, pôrod a následne aj zdravotný stav novonarodeného dieťaťa.Po vypočutí viedli žiaci diskusiu, počas, ktorej sa pýtali rôzne otázky, mali riešiť rôzne situácie, čo by …

Aktuality

Hygiena tela

Hygiena tela je téma, s ktorou sa žiaci stretávajú už od útleho detstva. Aj napriek tomu je dobré si niektoré činnosti z hygieny pripomínať.Žiakom bola odprezentovaná prezentácia, počas ktorej sme diskutovali o konkrétnych témach ako je umývanie rúk aj v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou. Umývanie zubov, dôležitosť preventívnych prehliadok, umývanie vlasov, ako postupovať, ak sú vo vlasoch vši, …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 19. novembra 2021 do 26. novembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried: V.A, VI.A, VII.A, VIII.A IX.A, že po konzultácii s RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 19. novembra 2021 do 26. novembra 2021 Zdôvodnenie: Triedy V.A, VI.A, VIII.A, IX.A budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  týchto tried sú  v domácej izolácii a …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 15. novembra 2021 do 23. novembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried: VI.C, VII.C, VIII.C, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 15. novembra 2021 do 23. novembra 2021 Triedy budú pokračovať v prezenčnom vyučovaní od 24. novembra 2021. Zdôvodnenie: Triedy VI.C, VII.C, VIII.C budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia …

Aktuality

Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme sa zapojili do kreatívneho projektu podporujúceho čítanie. Témou  12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy  bol Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.  Vytváraniu záložiek predchádzalo čítanie a pozeranie rozprávok. Pripomenuli sme si  staršie rozprávky  ako Krtko, Víla Amálka, Maťko a Kubko či Kremienok a Chocholúšik. Nemohli sme však vynechať ani aktuálne moderné rozprávky …