Aktuality

Ochrana ŽP

Chrániť životné prostredie znamená chrániť život na Zemi. Aj nám záleží na budúcnosti života na našej krásnej planéte. Preto sme si aj my na našej škole pripomenuli Svetový deň životného prostredia (5.jún). Žiaci II. stupňa sa učia, ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie a skvalitňovať si každodenný život. Pozreli si dokument o ochrane životného prostredia. Nakreslili rôzne obrázky …

Aktuality

Syndróm CAN, prejavy týrania a sexuálneho zneužívania detí

Týranie a zneužívanie detí je vážny problém, preto sme sa rozhodli  venovať tejto téme. Formou besedy sa žiaci II.stupňa dozvedeli, čo sa považuje za týranie a zneužívanie detí. Stručne im boli popísané porušovania práv detí, s možnými následkami na ich psychické aj fyzické zdravie. Dozvedeli sa čo znamená pojem syndróm CAN. Pozreli si krátke videá zamerané na …

Nezaradené

Čitateľský maratón

Kniha má pre rozvoj osobnosti dieťaťa nenahraditeľný význam. Čítanie prehlbuje vnímavosť detí a podporuje ich fantáziu. Cieľom čitateľského maratónu bolo vzbudiť záujem o čítanie u detí a zlepšiť ich čitateľskú gramotnosť. Do čitateľského maratónu sa zapojili žiaci II. stupňa.

Nezaradené

KOĽKO LÁSKY JE VO VAŠOM SRDCI kreslenie pre domov seniorov

V mesiaci máj sa naši šiestaci zo špeciálnej triedy sa zapojili do projektu  POŠLI DOBRO . Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori v domovoch dôchodcov. Tí sú rizikovou skupinou a počas najkrízovejšieho obdobia súvisiaceho s koronakrízou boli návštevy v denných stacionároch či domovoch dôchodcov úplne zakázané. Starší ľudia tak zostali úplne odstrihnutí od kontaktu s najbližšími. Veľmi nás teší , …

Nezaradené

Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.  V tento deň sa žiaci druhého stupňa mali …

Nezaradené

Deň Slnka

Deň Slnka vyhlasuje UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov a nás deti.