Aktuality Špeciálne triedy

Motýlia farma

V priebehu mesiaca máj sme si zaspomínali na našu poslednú motýliu farmu. Tento rok nám mimoriadna situácia nedovolila starať sa o húsenice – motýle. Preto sme si spoločne aspoň pripomenuli obdobie starostlivosti o húseničky  a aj radosť z piatich krásnych motýľov. Vytvorili sme si aj nástenku plnú motýľov. 

Aktuality

Beseda predčasný sexuálny život

Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa dňa 20. a 21. mája 2021 zúčastnili besedy s témou : predčasný sexuálny život  a jeho riziká. Vyučujúca pripravila pre žiakov rôzne prezentácie s textami a obrázkami a zdôraznila najmä rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou a priateľstvom a láskou. Dôležité je aj rozdielne prežívanie lásky u dievčat a chlapcov a aké sú riziká skorej gravidity u adolescentných matiek.  …

Aktuality

Želania detí

Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa formou rozhovoru dozvedeli o želaniach detí v svojej triede a želaniach detí na celom svete. Svoje želania zobrazili vo forme kvetov a listov stromu. Stromy vystrihovali z farebných papierov. Svoju prácu pomenovali Strom želaní. Výtvarné práce boli vystavené v triede.

1. stupeň Aktuality

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Deň matiek sme si na našej škole pripomenuli …

Aktuality

Mesiac lesov

V apríli sme si v špeciálnych triedach pripomenuli v rámci MESIACA LESOV význam lesa a stromov. Okrem toho, že nám les poskytuje drevo, huby a lesné plody, je les aj vhodným prostredím na oddych, zachytáva hluk a prach, reguluje obeh vody v prírode a vytvára kyslík potrebný pre život. Jarné rozkvitnuté stromy žiaci znázornili formou …

Aktuality

Svetový deň Slnka

Pri príležitosti Svetového dňa Slnka vyučujúci fyziky bežných a špeciálnych tried v týždni od 03.05. do 07.05. sa formou prezentácií a besedy venovali danej problematike na svojich vyučovacích hodinách. Žiaci sa na hodinách dozvedeli o význame Slnka pre živú a neživú prírodu. Nadobudnuté poznatky si žiaci zopakovali formou zábavného pracovného listu, vďaka ktorému si viaceré …