Nezaradené

Dištančné vzdelávanie od 25. októbra 2022 do 27. októbra 2022

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov všetkých tried základnej školy a I.MŠ triedy v materskej škole,že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 25. októbra 2022 do 27. októbra 2022 Zdôvodnenie: Triedy budú v uvedenom termíne uzavreté z technických príčin. Upozornenie: Žiaci, ktorí sa nezúčastnia dištančného vzdelávania budú mať neospravedlnené hodiny. Škola bude akceptovať len …

Aktuality Materská škola

Jesenná turistická vychádzka – TAJOMSTVO LESA

Krásne slnečné počasie začínajúcej jesene priam láka von obdivovať farebnosť prírody. Dňa 7. októbra sme pre deti a rodičov zorganizovali jesennú vychádzku do blízkeho lesa. Deti zbierali žalude, šišky, listy, hľadali huby. Zážitkovou formou sa oboznamovali s názvami stromov, porovnávali ich  listy. Zdolávaním rôznych prekážok – konáre, nerovnomerný povrch a chôdzou  do kopca si upevňovali svoje zdravie, pohybovú výkonnosť a telesnú …

Aktuality

Botanická záhrada

Dňa 16.6.2022 žiaci 7-9. ročníka navštívili Botanickú záhradu UPJŠ a ZOO v Košiciach. V Botanickej záhrade spoznali veľa nových tropických  rastlín – citrovníky, mangovník, banánovník, mäsožravé rastliny.  Videli veľkú zbierku kaktusov a inú pútavú flóru. Taktiež mohli vidieť exotické motýle, ktoré sa im veľmi páčili. Z Botanickej záhrady sme sa vybrali aj do ZOO. Prehliadku sme začali teráriom s plazmi, obdivovali …

Aktuality Materská škola

MDD

1. jún je deň, ktorý už tradične patrí všetkým deťom na celom svete. Tohtoročný MDD bol v našej MŠ opäť raz výnimočný a nezabudnuteľný – nechýbala oslava, detská radosť, smiech, ani zábava. Počasie našej oslave veľmi neprialo. Hneď z rána sa na oblohe objavili obláčiky a čoskoro aj prvé dažďové kvapôčky. Deti, tak pre zmenu, privítala trieda vyzdobená farebnými kvietkami …

Aktuality Materská škola

Bábkové divadielko – Janko Hraško

„ … aj keď rieka veľká zdá sa, silný človek nevzdáva sa, vidličkou doprava, vidličkou doľava, veď je to zábava.“ V predvečer MDD k nám zavítalo do materskej školy bábkové divadielko. Deti sa na predstavenie veľmi tešili.  Nedočkavo posedávajúc na stoličkách upierali zrak na dvere.  Konečne! Do triedy vstúpila usmievavá teta s košíkom, v ktorom skrývala prekvapenie pre deti. …

Aktuality

Syndróm CAN

Dieťa by malo vyrastať v detskom svete, vo svete fantázie, pokoja, lásky a rodinnej pohody. Realita je však iná. Mnoho deti žije v rozhádanom, ba až patologickom rodinnom prostredí, v ktorom je dieťa týrané, resp. je na ňom páchané násilie v rozličných formách. Dnes v ŠT sme mali so žiakmi besedu na túto tému. V …

Aktuality

Ochrana ŽP

Chrániť životné prostredie znamená chrániť život na Zemi. Aj nám záleží na budúcnosti života na našej krásnej planéte. Preto sme si aj my na našej škole pripomenuli Svetový deň životného prostredia (5.jún). Žiaci II. stupňa sa učia, ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie a skvalitňovať si každodenný život. Pozreli si dokument o ochrane životného prostredia. Nakreslili rôzne obrázky …

Aktuality

Syndróm CAN, prejavy týrania a sexuálneho zneužívania detí

Týranie a zneužívanie detí je vážny problém, preto sme sa rozhodli  venovať tejto téme. Formou besedy sa žiaci II.stupňa dozvedeli, čo sa považuje za týranie a zneužívanie detí. Stručne im boli popísané porušovania práv detí, s možnými následkami na ich psychické aj fyzické zdravie. Dozvedeli sa čo znamená pojem syndróm CAN. Pozreli si krátke videá zamerané na …