Aktuality

Učíme online

Žiaci si nás môžu nájsť na Facebooku, kde učíme online, v skupine ZŠ s MŠ Tuhrina učí online. Prosíme rodičov aby odkontrolovali svoje deti. Zadané úlohy budú skontrolované po návrate do školy. Prerušenie výučby neznamená že sú prázdniny.