Aktuality

Zbližujúce srdiečka

V októbri si žiaci v špeciálnych triedach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu vyrobili papierové skladacie srdiečka a do nich napísali vlastnosti ľudí, ktorých majú radi. Cieľom bolo uvedomiť si náklonnosť k niektorým ľuďom, vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti človeka, vedieť vyjadriť a zdôvodniť pozitívny vzťah k iným ľuďom, oceňovať ich dobré vlastnosti a schopnosti. Žiaci boli vedení k úcte …

1. stupeň 2. stupeň Špeciálne triedy

VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV

Každoročne sa na našej škole v jesennom období koná výstavka s názvom: ,,Plody jesene“. Výstavku pripravili naši žiaci bežných tried II.A-III.A a žiaci špeciálnych tried IV.B-V.B, a V.C-VI.C-VII.C. Výstava skrášlila priestory našej školy .Žiaci mali možnosť vidieť tradičné druhy ovocia a zeleniny. Obdivovali sme krásne naaranžované košíky a misky plné voňavých plodov našich záhrad a polí. Krásne …

Špeciálne triedy

Zber papiera

Zbieraj papier, chráň prírodu. Spracovanie zberového papiera je veľmi dôležité. Pri výrobe nového výrobku zo zberového papiera sa šetria nielen stromy ale aj voda. Ako chrániť prírodu ukázali žiaci IX.B. Papier vyzbierali z celej budovy ŠT a skladu učebníc, poskladali a zviazali. Za pomoci pána školníka bude papier vymenený za hygienické potreby  (toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky).

1. stupeň Aktuality

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Tohoročnou …