Aktuality

Vianočné tvorivé dielne

Vianoce sú sviatky plné šťastia a darčekov. Okolo nás je všetko vyzdobené. Aj na I. stupni sa zdobilo počas celého decembra. Vyrábali sa rôzne ozdoby na stromček, okná, pozdravy – celá vianočná výzdoba. Vianočné prípravy vyvrcholili v posledný deň pred prázdninami, kedy na I. stupni prebiehali Vianočné tvorivé dielne. Po príchode do školy sme si so …

Aktuality

Súťaž: Moje najkrajšie Vianoce

Vianočný čas má nepochybne svoje čaro. Intenzívne ho vnímajú najmä deti, pre ktoré sú Vianoce obdobím spoločných chvíľ pod vianočným stromčekom, kedy rozbaľujú darčeky, ktoré si priali. No nemusí to tak byť…Každý má inú predstavu o tom, ako sa dajú stráviť tie najkrajšie Vianoce. Denník Pravda už tradične vyhlásil súťaž v kreslení, do ktorej sa mohlo …

1. stupeň Aktuality

Vianočná pošta

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa teší každý z nás. Čas lásky a pokoja….Obdobie, ktoré momentálne prežívame, dáva zabrať zdraviu fyzickému, ale častokrát i duševnému. V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci I. a II. stupňa rozhodli DÁVAŤ namiesto dostávať. Vianočná pošta ako jeden z tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy, rukou písané prianie, …

Aktuality

ENV

V mesiaci december školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať úlohu ,a to vianočné aranžovanie, pri zachovaní vianočných tradícií a využívaní prírodného materiálu pri skrášľovaní interiéru školy. Triedni učitelia a vyučujúci výtvarnej výchovy urobili vianočnú a zimnú výzdobu svojich tried a vianočný stromček.

Aktuality

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách SJL pozreli ukážky rozprávok z celého sveta (Slovensko, Česko, Dánsko, Amerika, Rusko, Afrika) a hľadali podobnosť. Žiaci takto videli rozdiel medzi krajinami (kontinentmi), to, ako ľudia žijú v rôznych častiach sveta a ako vidia svet okolo seba. Na základe tohto vedeli deti poukázať na rozdielnosť vnímania sveta človekom. Cieľom bolo upriamiť …

Aktuality

Projekt Šafran

Projekt Šafran je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín. Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland – HETI) poskytuje cibuľky žltých šafránov, ktoré majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu, a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Žlté cibuľky pripomínajú …

Aktuality

Vianoce očami detí

Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a radosti, kedy si všetci navzájom prajeme len to najlepšie. Je to čas, keď zabúdame na problémy všedných dní a tešíme sa z maličkostí. Skrášľujeme si domovy, posielame pozdravy, dávame darčeky. Žiaci II. stupňa vyrábali vianočné dekorácie, pozdravy, svietniky, ikebany a skrášľovali prostredie našej školy. Do vianočných prianí vpisovali čarovné …