Zobrazujú sa: 1 - 10 z 71 VÝSLEDKOV
Aktuality Špeciálne triedy

Mesiac úcty k starším

Každoročne v októbri , v rámci mesiaca úcty k starším, organizujeme na našej škole aktivity, ktoré sú venované našim starkým. Žiaci zo špeciálnych tried sa venovali peknej aktivite pri príležitostí mesiaca úcty k starším .V úvode sa porozprávali o tom, ako trávia svoj voľný čas s babkou a dedkom, ako sa k ním máme správať. Počas pracovnej činnosti si každý žiak vyrobil darček, …

Aktuality Špeciálne triedy

Motýlia farma

V priebehu mesiaca máj sme si zaspomínali na našu poslednú motýliu farmu. Tento rok nám mimoriadna situácia nedovolila starať sa o húsenice – motýle. Preto sme si spoločne aspoň pripomenuli obdobie starostlivosti o húseničky  a aj radosť z piatich krásnych motýľov. Vytvorili sme si aj nástenku plnú motýľov. 

Aktuality Špeciálne triedy

Predčasný sexuálny život

Mladistvý vek sa často charakterizuje ako obdobie „zamilovanosti“, obdobie prvých lások, čistých, ideálnych, ktoré významne ovplyvňujú formovanie osobnosti mladého človeka. Beseda uskutočnená 21.5.2021 v špeciálnych trieda. Do besedy sa žiaci zapájali, kládli otázky na ktoré im bolo odpovedané. Besedu viedla učiteľka Glankovičová.