Bez VODY sa nedá žiť, bez VODY by nebol život na Zemi.  Preto si zaslúži svoj SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý si pripomíname dňa 22. marca.

Na deň vody mávame jedinečnú príležitosť vlastnými zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového učenia si vyskúšať jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, objem, chuť či iné vlastnosti.

Prostredníctvom tejto aktivity deti získali dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá pre každého z nás a tiež, že je obrovským darom prírody, musíme ňou šetriť.