Zobrazujú sa: 11 - 20 z 32 VÝSLEDKOV
Nezaradené

Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.  V tento deň sa žiaci druhého stupňa mali …

Nezaradené

Deň Slnka

Deň Slnka vyhlasuje UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov a nás deti.

Nezaradené

MDD na II. stupni

Pri príležitosti MDD sme pripravili pre žiakov II. stupňa deň plný radosti, zábavy a detského smiechu. Pestrý program, rozprávky, športové súťaže, tanec a kopec sladkostí im spríjemnili tento výnimočný deň.

Nezaradené

MDD na I. stupni

Je to deň venovaný naším najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam.      Na 1. stupni sa MDD niesol v znamení radosti a zábavy, o ktorú sa postaral Veľký špeciál ku dňu detí z ?DAFilms Junior- špeciálny filmový program pre deti pri príležitosti MDD. Žiaci si pozreli pekné filmy, ktoré boli spojené …

Nezaradené

Moja peňaženka

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. V týždni od 23.5. do 27.5. žiaci  3. a 4. ročníka na hodinách matematiky systematicky pracovali na úlohách z finančnej gramotnosti. Učili sa porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných …

Nezaradené

Účelové cvičenie

V dňoch 26.5-27.5.2022 sa na našej škole konalo Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia a didaktické hry. Počas teoretickej časti žiaci získavali informácie zo zdravotnej prípravy, dopravnej prípravy, civilnej obrany, výchove k bezpečnému správaniu a pohybu a pobytu v prírode. No a v praktickej časti, v nasledujúcom dni, si žiaci overili svoje vedomosti. To, …

Nezaradené

DEŇ ZEME V MATERSKEJ ŠKOLE TUHRINA

Deň svetovej oslavy života, prírody a životného prostredia na našej planéte a zároveň aj memento na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a našu závislosť od cenných darov, ktoré nám Zem poskytuje. Aj v našej MŠ prebúdzame u deti environmentálne cítenie, učíme ich vnímať prírodu a potrebu chrániť ju a preto aj Deň Zeme je toho každoročnou …

Nezaradené

Projekt Spolu múdrejší 3

V mesiacoch január 2022 až jún 2022 sa na našej škole realizuje projekt Spolu múdrejší 3, ktorý umožňuje žiakom dobehnúť a doučiť sa vedomosti, v ktorých zlyhávajú. Na škole doučuje spolu 14 učiteľov a do doučovania je zapojených 42 žiakov. Veríme, že sa tak vytvoril priestor pre individuálny prístup ku žiakom, ktorý povedie k zlepšeniu prospechu a chuti do učenia …

Nezaradené

Dištančné vzdelávanie od 17. februára 2022 do 18. februára 2022

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried: III.A, IV.A, V.B, VII.B, VIII.B a IX.B, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 17. februára 2022 do 18. februára 2022. Triedy budú pokračovať v prezenčnom vyučovaní po jarných prázdninách dňa 28. februára 2022. Zdôvodnenie: Triedy III.A, IV.A, V.B, VII.B, …