Zobrazujú sa: 11 - 20 z 30 VÝSLEDKOV
Nezaradené

MDD na II. stupni

Pri príležitosti MDD sme pripravili pre žiakov II. stupňa deň plný radosti, zábavy a detského smiechu. Pestrý program, rozprávky, športové súťaže, tanec a kopec sladkostí im spríjemnili tento výnimočný deň.

Nezaradené

MDD na I. stupni

Je to deň venovaný naším najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam.      Na 1. stupni sa MDD niesol v znamení radosti a zábavy, o ktorú sa postaral Veľký špeciál ku dňu detí z ?DAFilms Junior- špeciálny filmový program pre deti pri príležitosti MDD. Žiaci si pozreli pekné filmy, ktoré boli spojené …

Nezaradené

Moja peňaženka

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. V týždni od 23.5. do 27.5. žiaci  3. a 4. ročníka na hodinách matematiky systematicky pracovali na úlohách z finančnej gramotnosti. Učili sa porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných …

Nezaradené

Účelové cvičenie

V dňoch 26.5-27.5.2022 sa na našej škole konalo Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia a didaktické hry. Počas teoretickej časti žiaci získavali informácie zo zdravotnej prípravy, dopravnej prípravy, civilnej obrany, výchove k bezpečnému správaniu a pohybu a pobytu v prírode. No a v praktickej časti, v nasledujúcom dni, si žiaci overili svoje vedomosti. To, …

Nezaradené

DEŇ ZEME V MATERSKEJ ŠKOLE TUHRINA

Deň svetovej oslavy života, prírody a životného prostredia na našej planéte a zároveň aj memento na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a našu závislosť od cenných darov, ktoré nám Zem poskytuje. Aj v našej MŠ prebúdzame u deti environmentálne cítenie, učíme ich vnímať prírodu a potrebu chrániť ju a preto aj Deň Zeme je toho každoročnou …

Nezaradené

Projekt Spolu múdrejší 3

V mesiacoch január 2022 až jún 2022 sa na našej škole realizuje projekt Spolu múdrejší 3, ktorý umožňuje žiakom dobehnúť a doučiť sa vedomosti, v ktorých zlyhávajú. Na škole doučuje spolu 14 učiteľov a do doučovania je zapojených 42 žiakov. Veríme, že sa tak vytvoril priestor pre individuálny prístup ku žiakom, ktorý povedie k zlepšeniu prospechu a chuti do učenia …

Nezaradené

Dištančné vzdelávanie od 17. februára 2022 do 18. februára 2022

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried: III.A, IV.A, V.B, VII.B, VIII.B a IX.B, že po konzultácii so zriaďovateľom školy a RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 17. februára 2022 do 18. februára 2022. Triedy budú pokračovať v prezenčnom vyučovaní po jarných prázdninách dňa 28. februára 2022. Zdôvodnenie: Triedy III.A, IV.A, V.B, VII.B, …

Nezaradené

Dištančné vzdelávanie od 31. januára 2022 do 04. februára 2022

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VII.A triedy II. stupňa základnej školy že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 31. januára 2022 do 04. februára 2022. Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  VII.A triedy sú 5 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia. …

Aktuality Nezaradené

Sexuálne vykoristovanie

Sexuálne vykorisťovanie je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a citlivá téma. Preto sme sa v snahe predchádzať situáciám spojeným s danou témou na našej škole rozhodli  dňa 20.01.2022 vykonať preventívnu aktivitu s týmto zameraním. Aktivity sa zúčastnili žiaci 7. a 6. ročníka špeciálnych tried. Žiakom sme priblížili spôsoby, akými sa pred možným nebezpečenstvom chrániť a v prípade, ak k niečomu podobnému predsa len …