Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, sme v našej materskej škole realizovali edukačnú aktivitu pod názvom “Putovanie kvapky”. Na makete sme si znázornili, kde všade kvapka putuje. Dozvedeli sme sa  o dôležitosti vody pre náš život a o význame jej šetrenia. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi. O tom, kde všade v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom.  S pomocou učiteľky sme vytvorili plagát, ktorý sme prišli ukázať k nášmu potôčiku sľubom, že vodičku nebudeme znečisťovať ale ju chrániť.