Triedy

Bežné triedy       

Trieda         Triedny učiteľ

I.A – Mgr. Renáta Drabová

II.A – Mgr. Silvia Kecerová Krížová

III.A  – IV.A – Mgr. Adriana Mikitová

V.A – Ing. Danka Boroňová

VI.A – Mgr. Jakub Šitár

VII.A – Ing. Jaroslav Varga

VIII.A – Mgr. Ivana Sukovská

IX.A – Mgr. Jana Bosáková

Špeciálne triedy  

Trieda         Triedny učiteľ

V.C, VI.C, VII.C – Mgr. Ivánna Pazderová

VI.B – Mgr. Mária Pavelová

VII.B – Ing. Marcela Marušová

VIII.B – Mgr. Marta Heredošová

IX.B – V.B – Mgr. Magdaléna Glankovičová

Materská škola  

Trieda 1. MŠ: Mgr. Taťána Hojerová

Trieda 2. MŠ: Mgr. Janka Kuzmová

Trieda 3. MŠ: Diana Vašková

Pedagogický asistent: Mgr. Mária Zakuciová