Triedy

Bežné triedy       

Trieda         Triedny učiteľ

0.A            Mgr. Renáta Drabová

I.A              Mgr. Adriana Mikitová

II.A             Mgr. Adriana Mikitová

III.A            Mgr. Mária Chmeliarová

IV.A            Mgr. Mária Chmeliarová

V.A             Mgr. Dominika Sotáková

VI.A            Mgr. Dominika Sotáková

VII.A           Mgr. Jana Bosáková

VIII.A          Mgr. Šimon Končula

IX.A            Mgr. Jakub Šitár

Špeciálne triedy  

Trieda         Triedny učiteľ

V.B            Ing. Marcela Marušová

V.C             Mgr. Ivánna Pazderová

VI.B            Mgr. Marta Heredošová

VI.C             Mgr. Ivánna Pazderová

VII.B           Mgr. Bibiána Sabolová

VIII.B          Mgr. Magdaléna Glankovičová

IX.B            Mgr. Ivánna Pazderová

Materská škola  

Trieda MŠ: Mgr. Jana Bednárová

Učiteľka:    Mgr. Taťána Hojerová

Pedagogický asistent: Mgr. Mária Zakuciová

Odborný zamestnanec: Mgr. Mária Pavelová