Triedy

Bežné triedy       

Trieda         Triedny učiteľ

I.A – Mgr. Adriana Mikitová

II.A – Mgr. Renáta Drabová

III.A  – IV.A – Mgr. Alena Šteyerová

V.A – RNDr. Šimon Končula

VI.A – Ing. Danka Boroňová

VII .A – Mgr. Jana Bosáková

VIII.A – Ing. Jaroslav Varga

IX.A – Mgr. Ivana Sukovská

Špeciálne triedy  

Trieda         Triedny učiteľ

V.B – Mgr. Magdaléna Glankovičová

VII.B – Mgr. Mária Pavelová

VIII.B – Ing. Marcela Marušová

VI.B – IX.B – Mgr. Marta Heredošová

VII.C, VIII.C, IX.C – Mgr. Ivánna Pazderová

Materská škola  

Trieda 1. MŠ: Mgr. Taťána Hojerová

Trieda 2. MŠ: Mgr. Janka Kuzmová

Pedagogický asistent: Mgr. Sabina Ugrocziová