Triedy

Bežné triedy       

Trieda         Triedny učiteľ

I.A            Mgr. Renáta Drabová

II.A             Mgr. Adriana Mikitová

III.A           Mgr. Adriana Mikitová

V.A             Mgr. Jakub Šitár

VI.A            Ing. Jaroslav Varga

VII.A           Mgr. Dominika Sotáková

VIII.A          Mgr. Jana Bosáková

IX.A            Mgr. Šimon Končula

Špeciálne triedy  

Trieda         Triedny učiteľ

V.B            Mgr. Mária Pavelová

V.C             Mgr. Ivánna Pazderová

VI.B            Ing. Marcela Marušová

VI.C             Mgr. Ivánna Pazderová

VII.B           Mgr. Marta Heredošová

VII.C            Mgr. Ivánna Pazderová

VIII.B          Mgr. Viera Balogová

IX.B            Mgr. Magdaléna Glankovičová

Materská škola  

Trieda MŠ: Mgr. Jana Bednárová

Učiteľka:    Mgr. Taťána Hojerová

Pedagogický asistent: Mgr. Mária Zakuciová