Triedy

Bežné triedy       

Trieda         Triedny učiteľ

I.A – Mgr. Adriana Mikitová

II.A – Mgr. Jana Bartková

III.A – Mgr. Renáta Drabová

IV.A  – Mgr. Alena Šteyerová

V.A – Mgr. Ivana Sukovská

VI.A – RNDr. Šimon Končula

VII.A – Mgr. Michal Beluško

VIII .A – Mgr. Jana Bosáková

IX.A – Ing. Jaroslav Varga

Špeciálne triedy  

Trieda         Triedny učiteľ

I.S – Mgr. Marta Heredošová

II.S – Ing. Marcela Marušová

VI.B – Mgr. Magdaléna Glankovičová

VIII.B – Mgr. Mária Pavelová

Materská škola  

Trieda 1. MŠ: Mgr. Jana Bednárová

Trieda 2. MŠ: Mgr. Janka Kuzmová