Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v školskom roku 2018/2019

Krúžky rozvíjajú schopnosti našich žiakov, ich zručnosť a tvorivosť. Každý žiak si má možnosť vybrať krúžok podľa svojich schopností,  ale hlavne podľa záľuby.

Zoznam krúžkov:

krúžky-hotové