Záujmová činnosť

Krúžky rozvíjajú schopnosti našich žiakov, ich zručnosť a tvorivosť. Každý žiak si má možnosť vybrať krúžok podľa svojich schopností,  ale hlavne podľa záľuby.

Záujmová-činnosť-2021_22