Pre svoje materstvo a dar života matky sú výnimočné. Druhú májovú nedeľu slávi celý svet  Deň matiek . Aj deti z II.MŠ pre svoje mamičky pripravili pekný program v podobe básničiek a pesničiek.