Zobrazujú sa: 1 - 10 z 39 VÝSLEDKOV
Aktuality

Výtvarná súťaž: ,,Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

V súčasnosti prežívame zvláštnu situáciu, zvláštny stav, ktorý sa týka nás všetkých. Táto situácia nás zasiahla nečakane ,,ako blesk z jasného neba“. Naše životy sa zmenili, na chvíľu akoby sa zastavil život. Nejakým spôsobom trpíme všetci, určite to každého z nás nejakým spôsobom zasiahlo, každý z nás musel zmeniť svoju dennú rutinu. Táto situácia zasiahla aj nás učiteľov, ale …

Aktuality

Zbližujúce srdiečka

V októbri si žiaci v špeciálnych triedach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu vyrobili papierové skladacie srdiečka a do nich napísali vlastnosti ľudí, ktorých majú radi. Cieľom bolo uvedomiť si náklonnosť k niektorým ľuďom, vyzdvihnúť pozitívne vlastnosti človeka, vedieť vyjadriť a zdôvodniť pozitívny vzťah k iným ľuďom, oceňovať ich dobré vlastnosti a schopnosti. Žiaci boli vedení k úcte …

1. stupeň Aktuality

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Tohoročnou …

Aktuality Materská škola

Jesenná turistická vychádzka – TAJOMSTVO LESA

Deti z našej materskej školy dňa 24.9.2020 objavovali spolu so svojimi učiteľkami krásy okolitej prírody. Deti pozorovali stromy, rastliny, hmyz, zbierali jesenné plody, pozorovali  zmeny v prírode a uvedomili si potrebu jej ochrany. Cieľom turistickej vychádzky bolo zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode pripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením.