Zobrazujú sa: 1 - 10 z 200 VÝSLEDKOV
Aktuality

ENV

V mesiaci máj školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať aktivity zodpovedných vyučujúcich ku Svetovému dňu Slnka .Táto aktivita bola splnená formou prezentácii na hodinách fyziky v jednotlivých ročníkoch  a aktuálizáciou nástenky ENV k tejto téme . Ďalšou náplňou práce bolo koordinovať starostlivosť o   kvetinové záhony v areály školy. Úloha bola splnená vyučujúcimi na hodinách Techniky a Pracovného …

Aktuality

Beseda – predčasný sexuálny život

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa uskutočnila 11.mája beseda pre žiakov bežných tried siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Rozprávali sme sa so žiakmi a hlavne dievčatami o rizikách a sociálnych dôsledkoch predčasného otehotnenia, o zdravotných ťažkostiach adolescentných a nedospelých matiek a venovali sme sa aj otázkam prevencie a ochrany pred neželaným tehotenstvom. 

Aktuality

Želania detí

Detský svet je plný tajných túžob a snov – aj deti majú svoje sny a túžby, ktoré ich robia spokojnejšími a šťastnejšími. Emocionálne zdravie je dôležité nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Najmä v tom detskom a tínedžerskom veku sa vníma ako základ pre spokojnejší život v dospelosti. Z nešťastného dieťaťa ťažšie vyrastie spokojný a šťastný ,,dospelák“. A aké sú …

Aktuality

Exkurzia- opálové bane

Nezabudnuteľné zážitky si odniesli žiaci VII.A, VIII.A a IX.A z exkurzie v slovenských opálových baniach v Červenici. Oboznámili sa s históriou opálových baní, získali vedomosti o drahých kameňoch a využití opálu pri výrobe šperkov.

Aktuality

Turistická vychádzka do lesa

„Jar v prírode“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby deti lepšie spoznali krásu okolitej prírody, uvedomili si potrebu jej ochrany a  spoznali flóru v najbližšom okolí MŠ . Radosť deti prejavili nielen pri pohybových aktivitách, ale aj pri pozorovaní jarnej …

Aktuality Materská škola

Deň matiek v MŠ

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas povedať im, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu, 8. mája. Na svoje mamy nezabudli ani škôlkari a Deň matiek oslávili  v utorok – 10. 05. …

Aktuality

DEŇ MATIEK – DARČEK PRE MAMU

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Na tento významný deň sa žiaci I. stupňa …

Aktuality

ICCS 2022

Naša škola bola vybraná aby sa zúčastnila medzinárodnej štúdii občianskeho vzdelávania (ICCS) 2022. Cieľom štúdie ICCS 2022 je skúmať spôsoby, ktorými sa mladí ľudia v rôznych krajinách pripravujú na prevzatie svojej úlohy občanov. Na Slovensku do merania ICCS 2022 boli zaradení žiaci z vybranej triedy 8.B.

Aktuality

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách INF rozobrali tému ,, Riešenie konfliktov- vzájomné rešpektovanie práv,,. Konflikt je významnou súčasťou vnímanej reality. Je prejavom dynamického priebehu všetkého diania a neustálej zmeny. Úspech v akejkoľvek oblasti ľudského úsilia, súkromnej či pracovnej, často závisí práve od schopnosti rozoznať, správne interpretovať a následne vyriešiť konflikt. Tak ako …