Zobrazujú sa: 1 - 10 z 115 VÝSLEDKOV
2. stupeň Aktuality

Matematická súťaž: Ako rýchlo počítať?

Dňa 30.11.2021 sa v triede IX.A na hodine matematiky uskutočnila súťaž v počítaní s kalkulačkou: Ako rýchlo počítať? Žiaci mali vypočítať 14 príkladov pomocou kalkulačky. Hodnotila sa rýchlosť a správnosť výsledkov. Deviataci musia zvládnuť okrem sčítania, odčítania, násobenia a delenia aj druhé i tretie mocniny a odmocniny. Po zhodnotení a oprave  bola najrýchlejšia a mala …

Aktuality

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Žiaci druhého stupňa základnej školy si pozreli rôzne techniky ako ľudia zo zdravotným znevýhodnením sa vedia vynájsť a čeliť ťažkej situácií. Žiakom bolo ukázane ako vie človek podporiť šikovných drobných výrobcov so zdravotným znevýhodnením. Prezentácia bola realizovaná na hodinách THD kde sa im premietali fotky výrobkov a videa na ktorom vystupovali umelci zo zdravotným znevýhodnením.

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 06. decembra 2021 do 15. decembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VII.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 06. decembra 2021 do 15. decembra 2021 Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Žiaci  VII.A triedy sú v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia. Prezenčné vzdelávanie bude obnovené od …

Aktuality

Vianočná pošta

List Ježiškovi Aj tento rok sme Ježiškovi posielali  list s našimi tajnými želaniami, pozdravmi či príbehmi. Niečo sme napísali, niečo nakreslili a teraz dúfame, že si to nájdeme pod vianočným stromčekom. Ak si to nestihol, môžeš tak ešte urobiť. Nezabudni na správnu adresu Ježiško 999 99  Vianočná pohľadnica Za oficiálne prvým pozdravom by sme museli cestovať až …

Aktuality

Anjel Vianoc – Detské výtvarná tvorba

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej Tatranskou galériou Poprad.  Do súťaže sme mohli odoslať len 10 najlepších prác. Ocenenie si však určite zaslúžia všetci, ktorí svoj čas venovali tvorbe a predstavivosti. Vyhodnotenie prác bude zverejnené na stránke https://www.tatragaleria.sk/.

Aktuality

NEGATÍVNY VPLYV DROG NA SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ ZDRAVIE ČLOVEKA

Žiaci špeciálnych tried si pripomenuli čo sú drogy, aké drogy poznáme a aký vplyv majú drogy na zdravie človeka vo všeobecnosti.Následne si vypočuli príbeh bývalej narkomanky, ktorá otehotnela. Opisovala aký priebeh malo tehotenstvo, pôrod a následne aj zdravotný stav novonarodeného dieťaťa.Po vypočutí viedli žiaci diskusiu, počas, ktorej sa pýtali rôzne otázky, mali riešiť rôzne situácie, čo by …

Aktuality

Hygiena tela

Hygiena tela je téma, s ktorou sa žiaci stretávajú už od útleho detstva. Aj napriek tomu je dobré si niektoré činnosti z hygieny pripomínať.Žiakom bola odprezentovaná prezentácia, počas ktorej sme diskutovali o konkrétnych témach ako je umývanie rúk aj v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou. Umývanie zubov, dôležitosť preventívnych prehliadok, umývanie vlasov, ako postupovať, ak sú vo vlasoch vši, …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 19. novembra 2021 do 26. novembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov týchto tried: V.A, VI.A, VII.A, VIII.A IX.A, že po konzultácii s RÚVZ v Prešove triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 19. novembra 2021 do 26. novembra 2021 Zdôvodnenie: Triedy V.A, VI.A, VIII.A, IX.A budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Žiaci  týchto tried sú  v domácej izolácii a …