Zobrazujú sa: 1 - 10 z 83 VÝSLEDKOV
Aktuality Bežné triedy

Indické bájky – výtvarné znázornenie indickej bájky

Súťaž bola venovaná 75. výročiu Dňa nezávislosti Indie. Žiaci II. stupňa BT tvorili pozdravné pohľadnice pre indické deti. Témou boli indické bájky, kultúra Indie, jej pestrofarebnosť, príroda.  Najzaujímavejšie práce budú zaslané do Indie partnerským organizáciám a ohodnotené vecnými cenami. Žiaci pracovali rôznymi výtvarnými technikami- kresba, maľba vodovými a temperovými farbami.

Aktuality

Deň detí

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencií pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa života detí. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Deti v ŠT svoje myšlienky vyjadrili pri tvorbe plagátov a pozreli …

2. stupeň Aktuality

Želania detí

Podujatia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základnej školy. Vzdelávanie prebiehalo prezenčnou formou. Vyučujúci OBN pripravil pre žiakov priateho až deviateho ročníka pracovný hárok, na ktorom žiaci výtvarne znázornili svoje želania, sny, ciele a túžby.

Aktuality

Čistota životného prostredia

V rámci hodín THD sme spolu so žiakmi zveľaďovali areál školy a naše okolie. Žiaci sa starali o kvetinový záhon pred školou a zbierali odpadky, čím si pripomenuli význam a dôležitosť čistého životného prostredia. Takýmto spôsobom žiaci pomáhajú aj sebe a vytvárajú si návyky, potrebné pre lepší a zdravší život.

Aktuality Špeciálne triedy

Motýlia farma

V priebehu mesiaca máj sme si zaspomínali na našu poslednú motýliu farmu. Tento rok nám mimoriadna situácia nedovolila starať sa o húsenice – motýle. Preto sme si spoločne aspoň pripomenuli obdobie starostlivosti o húseničky  a aj radosť z piatich krásnych motýľov. Vytvorili sme si aj nástenku plnú motýľov. 

Aktuality

Beseda predčasný sexuálny život

Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa dňa 20. a 21. mája 2021 zúčastnili besedy s témou : predčasný sexuálny život  a jeho riziká. Vyučujúca pripravila pre žiakov rôzne prezentácie s textami a obrázkami a zdôraznila najmä rozdiel medzi zamilovanosťou a láskou a priateľstvom a láskou. Dôležité je aj rozdielne prežívanie lásky u dievčat a chlapcov a aké sú riziká skorej gravidity u adolescentných matiek.  …

Aktuality

Želania detí

Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa formou rozhovoru dozvedeli o želaniach detí v svojej triede a želaniach detí na celom svete. Svoje želania zobrazili vo forme kvetov a listov stromu. Stromy vystrihovali z farebných papierov. Svoju prácu pomenovali Strom želaní. Výtvarné práce boli vystavené v triede.

Aktuality Špeciálne triedy

Predčasný sexuálny život

Mladistvý vek sa často charakterizuje ako obdobie „zamilovanosti“, obdobie prvých lások, čistých, ideálnych, ktoré významne ovplyvňujú formovanie osobnosti mladého človeka. Beseda uskutočnená 21.5.2021 v špeciálnych trieda. Do besedy sa žiaci zapájali, kládli otázky na ktoré im bolo odpovedané. Besedu viedla učiteľka Glankovičová.