Vzdelávacie programy

Realizované vzdelávacie programy 2020/2021

Názov vzdelávacieho programu: Plán profesijného rozvoja

Druh programu vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

Rozsah programu vzdelávania: 2 hodiny (2 hodiny  – prezenčne /dištančne – online)

Forma  vzdelávania: kombinovaná

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci

Garant programu: Mgr. Zlata Chovancová

Lektor vzdelávacieho program: PaedDr. Katarína Hvizdová

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania ​​​​​​​1. 100 % osobná účasť na prezenčnej/dištančnej – online forme vzdelávania