Pedagogickí zamestnanci školy

VEDENIE

Riaditeľka školy: Mgr. Zlata Chovancová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň a špeciálne triedy ZŠ: Mgr. Silvia Hrabíková – MD, poverená zastupovaním Mgr. Danka Kučerová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ: Mgr. Danka Kučerová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Jana Bednárová

UČITELIA 

I. stupeň Bežné triedy:  

Mgr. Renáta Drabová

Mgr. Mária Chmeliarová

Mgr. Adriana Mikitová

II. stupeň Bežné triedy:

Mgr. Jana Bosáková                                                                                                      

Mgr. Ján Ivanecký

Mgr. Šimon Končula

Mgr. Dominika Sotáková

Mgr. Jakub Šitár

II. stupeň Špeciálne triedy:

Mgr. Magdaléna Glankovičová

Mgr. Marta Heredošová

Ing. Marcela Marušová

Mgr. Ivánna Pazderová

Mgr. Bibiána Sabolová

Ing. Jaroslav Varga

Katechétka:

Mgr. Erika Gačová

Pedagogickí asistenti:

Ing. Lýdia Funtálová

Terézia Gašparová

Oľga Maňáková

Materská škola – učitelia:

Mgr. Taťána Hojerová

Pedagogický asistent:

Mgr. Mária Zakuciová (NP PRIM)

Sociálny pedagóg:

Mgr. Mária Pavelová (NP PRIM)