Pedagogickí zamestnanci školy

VEDENIE

Riaditeľka školy: Mgr. Zlata Chovancová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň a špeciálne triedy ZŠ: Mgr. Silvia Hrabíková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň ZŠ: Mgr. Danka Kučerová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Mgr. Jana Bednárová

UČITELIA 

I. stupeň Bežné triedy:  

Mgr. Renáta Drabová

Mgr. Adriana Mikitová

Mgr. Alena Šteyerová

II. stupeň Bežné triedy:

Ing. Danka Boroňová

Mgr. Jana Bosáková                                                                                                      

Mgr. Lucia Eštočinová

RNDr. Šimon Končula

Mgr. Ivana Sukovská

Ing. Jaroslav Varga

II. stupeň Špeciálne triedy:

Mgr. Magdaléna Glankovičová

Mgr. Marta Heredošová

Ing. Marcela Marušová

Mgr. Mária Pavelová

Mgr. Ivánna Pazderová

Vyučujúci náboženstva:

Mgr. Jozef Juraško

Pedagogickí asistenti:

Terézia Gašparová

Milena Kasanická

Oľga Maňáková

Mgr. Zuzana Součková

Mgr. Sabina Ugrocziová (NP PRIM II.)

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Marta Heredošová – ZŠ

Materská škola – učitelia:

Mgr. Taťána Hojerová

Mgr. Janka Kuzmová

Rodičovský asistent:

Zdenka Ferková (NP PRIM II.)

Pomocný vychovávateľ v MŠ:

Júlia Štecová (Plán obnovy)