V mesiaci máj sa naši šiestaci zo špeciálnej triedy sa zapojili do projektu  POŠLI DOBRO . Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori v domovoch dôchodcov. Tí sú rizikovou skupinou a počas najkrízovejšieho obdobia súvisiaceho s koronakrízou boli návštevy v denných stacionároch či domovoch dôchodcov úplne zakázané. Starší ľudia tak zostali úplne odstrihnutí od kontaktu s najbližšími.

Veľmi nás teší , že sme sa do tejto peknej aktivity mohli zapojiť.  Aj napriek faktu, že osoby, ktorým sme písali listy , nepoznáme, poháňal nás dobrý pocit, že niekomu môžeme takouto maličkosťou vyčariť úsmev na tvári alebo dokonca spríjemniť celé dni. K pekným listom sme pripojili aj darček, kávové srdiečko. Naše listy putovali do zariadenia: Gabriela n. o Snina.

Veríme, že pomocou našich  listov sme vyčarili nádherný úsmev babičke alebo dedkovi.

Ako povedala Matka Tereza: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala“.