Rodina, rodičia, mama, otec – symboly ochrany a bezpečia dieťaťa, ako aj prirodzenej potreby lásky, porozumenia a spolupatričnosti. To všetko sme oslávili naraz a spoločne,

v jedno krásne horúce popoludnie, kedy sa náš školský dvor zaplnil rodičmi detí našej MŠ pri príležitosti Dňa rodiny. Plagát na bráne oznamoval, že v našom zariadení prebieha spoločná rodinná akcia detí a ich rodinných príslušníkov. Radosť, smiech a nadšenie sa rozliehali po celom okolí. Perfektná nálada a atmosféra, nedočkavosť zo športového zápolenia i nadšenie a chuť poriadne sa zabaviť, sprevádzali jednotlivé zábavné hry a súťaže, pri ktorých sa deti poriadne zapotili a vyšantili. Sladká bodka na záver, šťastné a spokojné tváre našich najmenších boli dôkazom toho, že to bol skvelý a vydarený deň, ktorý sme zavŕšili jedinečnou a originálnou výstavkou portrétov mamičiek zhotovených ich ratolesťami. Ďakujeme rodičom za čas, o ktorý sa s nami podelili, aj za spoločne prežité chvíle so svojimi detičkami v kruhu našej školskej rodiny, počas jedného krásneho slnečného popoludnia, ktoré im umožnilo aspoň nachvíľu zabudnúť na každodenný zhon i starosti.