Riaditeľstvo  Materskej školy v Tuhrine po dohode so zriaďovateľom Obcou Tuhrina a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2024/2025 nasledovne:

OZNAM-prijatia-detí-do-MŠ