Riaditeľstvo  Materskej školy v Tuhrine po dohode so zriaďovateľom Obcou Tuhrina a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2022/2023 nasledovne:

OZNAM-o-zápise-detí-do-MŠ-na-školský-rok2022-2023