Riaditeľstvo  Materskej školy v Tuhrine po dohode so zriaďovateľom Obcou Tuhrina a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2021/2022 nasledovne:

OZNAM-o-zápise-detí-do-MŠ-na-školský-rok-2021-2022-

Podmienky-prijímania-detí-na-predprimárne-vzdelávanie-2021-22