Mlieko a mliečne výrobky ako dôležitý zdroj a  súčasť zdravej výživy boli hlavnou témou dnešného Dňa mlieka. Pripomenuli sme si ho vo veselej, nápaditej a zdravej atmosfére, tvorivo i zážitkovo, v zábavných edukačných aktivitách či hrách. Deti si za spevu piesne vyfarbovali, kreslili, strihali a lepením zhotovili kravičku, pomocou krepu dolepovali kravičke jej stratené fliačiky, v poučnom rozhovore získali poznatky o strastiplnej ceste mlieka na náš stôl, ako aj o jeho prospechu pre naše zdravie, v obchode nakúpili mliečne výrobky – vystrihovali ich  a nalepovali do košíka a na plagáte ich triedili podľa druhov, na makete kravičky si vyskúšali dojenie a  na vlastnoručne nadojenom mliečku si dobre pochutnali, ako aj na mliečnych dobrôtkach, ktoré nám prichystali pani kuchárky. Veselý, zábavný a vydarený deň plný mliečnych aktivít a nových zážitkov sa deťom veľmi páčil. Mliečnym dňom sme si zároveň ocenili vzácnu tekutinu a jej zdravotný prínos pre naše rastúce deti.