8. apríla si spoločnosť pripomína najmä snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie za národnostnú menšinu. Tiež je v tento deň na mnohých miestach na Slovensku aj v Európe oslavovaná rómska kultúra, história a tradície.

Pri tejto príležitosti deti v materskej škole vytvorili rómsku vlajku, ktorá so sebou nesie symboliku: zelený pruh – príroda, modrý pruh – obloha, červené vozové koleso – také isté ako na štátnej vlajke Indie.

Deti si vypočuli aj rómsku hymnu a nakoniec si pozreli úryvok rozprávky v rómskom jazyku.

Deň Rómov II.MŠ   /8. apríl/

 Tento deň sme si pripomenuli v našej triede 12.4. 2023. Pri  tejto príležitosti si deti  vyrobili   rómsku vlajku, ochutnali  /Marikľu/ , zaspievali si rómske piesne a vypočuli si  rómsku hymnu.