Zobrazujú sa: 1 - 10 z 50 VÝSLEDKOV
Aktuality Bežné triedy

Beseda: Som senior a môj denný program je…

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mesiac október je mesiacom úcty k starším ľuďom – seniorom. Pripravili sme si  besedu so žiakmi  bežných tried na tému: Som senior a môj denný program je…Žiaci  si napísali,čo všetko robia seniori a čo je v ich živote dôležité.Potom sme si spolu pripravili karty, kde boli napísané aktivity seniorov. Nesmieme zabúdať …

Aktuality Bežné triedy

Indické bájky – výtvarné znázornenie indickej bájky

Súťaž bola venovaná 75. výročiu Dňa nezávislosti Indie. Žiaci II. stupňa BT tvorili pozdravné pohľadnice pre indické deti. Témou boli indické bájky, kultúra Indie, jej pestrofarebnosť, príroda.  Najzaujímavejšie práce budú zaslané do Indie partnerským organizáciám a ohodnotené vecnými cenami. Žiaci pracovali rôznymi výtvarnými technikami- kresba, maľba vodovými a temperovými farbami.

Aktuality Bežné triedy

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc. 1. júna sme si tento sviatok pripomenuli aj na našej škole. Žiaci 2. stupňa bežných tried si svoj deň užili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Niektorí využili pekné počasie a vyšli na prechádzku po našej obci, iní si zahrali rôzne spoločenské hry …

2. stupeň Bežné triedy

Valentínska diskotéka

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v bežných triedach na II. stupni konala Valentínska diskotéka. O program sa postarali žiačky 5. – 8. ročníka s tanečným vystúpením a chlapci 6. – 7. ročníka s hudobnou šou. Program bol doplnený rôznymi športovými a tanečnými súťažami, pri ktorých mohli žiaci vyhrať sladké odmeny. 

Bežné triedy

Vianočný punč

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc sa 20. decembra konala akcia s názvom Vianočný punč. V úvode akcie žiaci 5. ročníka popriali všetkých zúčastneným šťastné sviatky, a to za pomoci vopred pripravených vinšovačiek. Následne sa žiaci 6.a 7. ročníka postarali o hudobnú šou, po ktorej nasledovala vianočná tombola, v ktorej žiaci získavali vecné ceny.

2. stupeň Bežné triedy

Vianočná ikebana

4. decembra žiaci vyrábali ikebany vrámci akcie Vianočná ikebana. Ikebany slúžili na estetizáciu školy. Na tvorbu ikebán žiaci využili rôzne prírodniny ako napríklad vetvy ihličnanov, tuje, ruže šípovej či pozlátené šišky borovice, orechy a makovice. Ikebany žiaci dotvorili vianočnými ozdobami ako bombule, hviezdy, sviečky a pod. Žiaci nazbierali prírodniny počas vychádzky v obci Tuhrina.

2. stupeň Bežné triedy

Deti a príroda

6. novembra žiaci vyrábali kytice, ktoré sa využili na estetizáciu priestorov chodby. Kytice boli vyrábané prevažne z odpadových jesenných listov, suchých tráv a vetvičiek tuje. Okrem kytíc žiaci vytvorili niekoľko výkresov, ktoré slúžili na estetizáciu triedy. Žiaci využívali jesenné prírodniny ako šípky, trnky, suché trávy, odpadové listy, vetvy ihličnanov, tuje a buksusu či šišky borovice.