List Ježiškovi

Aj tento rok sme Ježiškovi posielali  list s našimi tajnými želaniami, pozdravmi či príbehmi. Niečo sme napísali, niečo nakreslili a teraz dúfame, že si to nájdeme pod vianočným stromčekom. Ak si to nestihol, môžeš tak ešte urobiť. Nezabudni na správnu adresu Ježiško 999 99 

Vianočná pohľadnica

Za oficiálne prvým pozdravom by sme museli cestovať až do Anglicka. Henry Cole bol obchodník, ktorý si dal záležať na spoločenskej etikete. Každý rok posielala vianočne pozdravy, ktoré písal vlastnoručne.. No už ho nebavilo písať toľko pozdravov, tak dostal nápad, ako túto situáciu vyriešiť. V roku 1843 oslovil maliara Johna Callcotta Herslazy, aby mu namaľoval obrázok, na ktorom by bola šťastná rodina sediaca za štedrovečerným stolom. Naši žiaci  na hodinách výtvarnej výchovy nakreslili svoje vianočné pohľadnice. Ich práce budú zaradené do súťaže. Možno sa stanú námetom na detskú vianočnú poštovú známku.