Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VII.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 06. decembra 2021 do 15. decembra 2021

Zdôvodnenie:

Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Žiaci  VII.A triedy sú v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.

Prezenčné vzdelávanie bude obnovené od 16. decembra 2021.

                                                                                       Mgr. Zlata Chovancová

                                                                                               riaditeľka školy