Covid 19 nám tento rok prerušil každoročnú tradíciu výtvarnej súťaže Ochranárik 112. To nám však nebránilo urobiť si tento  rok súťaž aspoň v našej škole. Žiaci kreslili  záchranné zložky v spojitosti s Covid 19. Najkrajšie práce si môžu žiaci prezrieť na chodbe v budove ŠT.