Bez VODY sa nedá žiť, bez VODY by nebol život na Zemi. Preto si zaslúži svoj SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý si pripomíname dňa 22. marca. 
Krátkou prezentáciou sme si ukázali, kde všade nájdeme v prírode vodu a ako ju deti každý deň využívajú. Zistili sme ako kvapka vody putuje v prírode a tiež, kto a čo nám vodu znečisťuje.   Pri výrobe plagátu sme sa trochu potrápili, ale stálo to zato.

– oslava úcty a pokory k vode, ktorej význam si pripomíname 22. marca.

V rámci Svetového dňa vody sme si pre deti pripravili viacero zaujímavých aktivít pod názvom „Teč, vodička teč“, smerovaných k uvedomeniu si významu vody pre život na Zemi. Cez pútavé rozprávanie, aktívne tvorenie, zážitky, skúsenosti, pozorovanie, objavovanie a experimentovanie s vodou si deti vyskúšali jej podoby, vlastnosti a reakcie. Deti tak prostredníctvom rozmanitých a pestrých činností zistili, že voda je obrovský dar prírody, bez ktorého by nebolo života na Zemi a zároveň si uvedomili, že pre jej vzácnosť a nedostatok s ňou treba šetrne hospodáriť a chrániť ju.