Tak ako v iné ročné obdobia , aj na jar sa deti z I.MŠ  vybrali na turistickú vychádzku do neďalekého lesa. Vychádzka do prírody sa uskutočnila v mesiaci apríl  v rámci – Svetového dňa zdravia. Mali sme možnosť pozorovať krásy prírody, počúvať zvuky jari, ale aj u detí vzbudiť záujem o pohyb a zdokonaliť ich telesnú zdatnosť. Už teraz sa s deťmi tešíme na najbližšiu turistickú prechádzku.

II. MŠ

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia je významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Pri tejto príležitosti sme sa spolu s rodičmi dňa 9.4. 2024 vybrali sa na jarnú turistickú vychádzku do prírody, aby sme posilnili svoje zdravie. Na uskutočnenie našej turistickej vychádzky nám prialo aj počasie.