Naša škola bola vybraná aby sa zúčastnila medzinárodnej štúdii občianskeho vzdelávania (ICCS) 2022. Cieľom štúdie ICCS 2022 je skúmať spôsoby, ktorými sa mladí ľudia v rôznych krajinách pripravujú na prevzatie svojej úlohy občanov. Na Slovensku do merania ICCS 2022 boli zaradení žiaci z vybranej triedy 8.B.