Každý rok je 22. apríl Dňom Zeme a pripomínajú si ho milióny ľudí na svete. V našej materskej škole  sa do osláv Dňa Zeme zapojili všetci zamestnanci, deti aj naši kamaráti zo ZŠ. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom  žijeme, a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia.  Aktivita nadchla nielen deti ale aj dospelých. Cieľom takýchto aktivít je už od malička rozvíjať u detí kladný vzťah k prírode a zveľaďovaniu životného prostredia okolo seba. Radosť v očiach detí po vykonanej práce bola jedinečná a krásna. Veď naša planéta je jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci.

DEŇ ZEME v II. MŠ

Jedinečná príležitosť na oslavu našej planéty a životného prostredia. Sviatok Zeme nás každoročne 22. apríla upozorňuje na ničenie životného prostredia a pripomína nám nutnosť zachovania čistej a zdravej planéty. Oslavu Zeme sme si v II.MŠ pripomenuli hravým a tvorivým spôsobom. Deti si vyfarbením, strihaním a lepením zhotovili čelenky a po rozhovore o našej krásnej planéte si vyrobili plagát Zeme v čistej a zdravej prírode.

Deti si cez radosť a nadšenie z tvorenia uvedomili, že Zem, na ktorej žijeme je jediný domov, ktorý máme, a že o to viac si ho musíme chrániť a neustále zveľaďovať.