6. novembra žiaci vyrábali kytice, ktoré sa využili na estetizáciu priestorov chodby. Kytice boli vyrábané prevažne z odpadových jesenných listov, suchých tráv a vetvičiek tuje. Okrem kytíc žiaci vytvorili niekoľko výkresov, ktoré slúžili na estetizáciu triedy. Žiaci využívali jesenné prírodniny ako šípky, trnky, suché trávy, odpadové listy, vetvy ihličnanov, tuje a buksusu či šišky borovice.