Zobrazujú sa: 1 - 10 z 72 VÝSLEDKOV
2. stupeň Aktuality

Prezentácia systému duálneho vzdelávania pre žiakov 9. ročníka

Dňa 27.11.2020 bola v rámci výchovného poradenstva pre žiakov 9. ročníka zrealizovaná online prezentácia systému duálneho vzdelávania, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ (ďalej len „Projekt“). Národný projekt prináša spektrum zaujímavých aktivít pre základné školy a stredné školy.  Prezentácia systému duálneho vzdelávania reflektovala na aktuálnu situáciu a bola …

1. stupeň 2. stupeň Špeciálne triedy

VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV

Každoročne sa na našej škole v jesennom období koná výstavka s názvom: ,,Plody jesene“. Výstavku pripravili naši žiaci bežných tried II.A-III.A a žiaci špeciálnych tried IV.B-V.B, a V.C-VI.C-VII.C. Výstava skrášlila priestory našej školy .Žiaci mali možnosť vidieť tradičné druhy ovocia a zeleniny. Obdivovali sme krásne naaranžované košíky a misky plné voňavých plodov našich záhrad a polí. Krásne …

2. stupeň Bežné triedy

Valentínska diskotéka

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v bežných triedach na II. stupni konala Valentínska diskotéka. O program sa postarali žiačky 5. – 8. ročníka s tanečným vystúpením a chlapci 6. – 7. ročníka s hudobnou šou. Program bol doplnený rôznymi športovými a tanečnými súťažami, pri ktorých mohli žiaci vyhrať sladké odmeny. 

2. stupeň Špeciálne triedy

Šetriť znamená spokojne spávať

Čo je to šetrenie? Je naozaj potrebné šetriť?  Šetrenie je prvý krok k správnemu hospodáreniu. Pravidelným zaznamenávaním výdavkov vieme, kde peniaze v skutočnosti končia.  Keďže študenti ešte nemajú klasické príjmy, zamerali sme sa na vreckové od rodičov. Aj tu sa dajú ročne ušetriť nemalé peniaze. Napríklad urobenie si filmového  večer namiesto toho, aby ste šli do …

2. stupeň

100rokov SND

V mesiaci  február sa žiaci  2.stupňa oboznamovali na hodinách SJL,OBN s pravidlami slušného správania v divadle,na koncerte a v kine.Materiál bol prístupný aj na nástenke spoločnej chodby špeciálnych tried.

2. stupeň

Rýchly čitateľ II. stupeň

Počas dní 10. 2. a 11. 2. 2020 sa na II. stupni v bežných triedach konala súťaž Rýchly čitateľ, ktorej cieľom bol nárast záujmu žiakov o čítanie a rozvoj čitateľských kompetencií. Žiaci mali za úlohu v priebehu minúty a pol správne prečítať čo najviac slov, a zároveň prečítaný text pochopiť. Učiteľ vopred pripravil knihy s podobnou čitateľskou náročnosť, z ktorých si žiaci mohli vybrať. …