Zobrazujú sa: 1 - 10 z 75 VÝSLEDKOV
2. stupeň Aktuality

Matematická súťaž: Ako rýchlo počítať?

Dňa 30.11.2021 sa v triede IX.A na hodine matematiky uskutočnila súťaž v počítaní s kalkulačkou: Ako rýchlo počítať? Žiaci mali vypočítať 14 príkladov pomocou kalkulačky. Hodnotila sa rýchlosť a správnosť výsledkov. Deviataci musia zvládnuť okrem sčítania, odčítania, násobenia a delenia aj druhé i tretie mocniny a odmocniny. Po zhodnotení a oprave  bola najrýchlejšia a mala …

2. stupeň Aktuality

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat bol prvýkrát oslavovaný už v roku 1931 vo Florencii. 4. október bol vybraný práve preto, že naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Zvieratá sú súčasťou a krásou života na tejto planéte, život bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. …

2. stupeň Aktuality

Želania detí

Podujatia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základnej školy. Vzdelávanie prebiehalo prezenčnou formou. Vyučujúci OBN pripravil pre žiakov priateho až deviateho ročníka pracovný hárok, na ktorom žiaci výtvarne znázornili svoje želania, sny, ciele a túžby.

2. stupeň Aktuality

Prezentácia systému duálneho vzdelávania pre žiakov 9. ročníka

Dňa 27.11.2020 bola v rámci výchovného poradenstva pre žiakov 9. ročníka zrealizovaná online prezentácia systému duálneho vzdelávania, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ (ďalej len „Projekt“). Národný projekt prináša spektrum zaujímavých aktivít pre základné školy a stredné školy.  Prezentácia systému duálneho vzdelávania reflektovala na aktuálnu situáciu a bola …

1. stupeň 2. stupeň Špeciálne triedy

VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV

Každoročne sa na našej škole v jesennom období koná výstavka s názvom: ,,Plody jesene“. Výstavku pripravili naši žiaci bežných tried II.A-III.A a žiaci špeciálnych tried IV.B-V.B, a V.C-VI.C-VII.C. Výstava skrášlila priestory našej školy .Žiaci mali možnosť vidieť tradičné druhy ovocia a zeleniny. Obdivovali sme krásne naaranžované košíky a misky plné voňavých plodov našich záhrad a polí. Krásne …

2. stupeň Bežné triedy

Valentínska diskotéka

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v bežných triedach na II. stupni konala Valentínska diskotéka. O program sa postarali žiačky 5. – 8. ročníka s tanečným vystúpením a chlapci 6. – 7. ročníka s hudobnou šou. Program bol doplnený rôznymi športovými a tanečnými súťažami, pri ktorých mohli žiaci vyhrať sladké odmeny.