Bez práce nie sú koláče FIG

Príslovie vyjadruje zásadu, že cieľ je možné dosiahnuť len poctivou prácou a rozumným hospodárením.  Dobrý začiatok je učenie a následne správny výber povolania. Potom už pôjde všetko ľahšie.