19.11.2019 sa žiaci školy zapojili do celoslovenskej akcie „Bubnovačka“