Oznam

Oznamujeme rodičom, že je potrebné vykonať preventívne opatrenia proti výskytu vší na škole. Žiadame, aby ste prezreli deťom hlavy a v prípade výskytu vší či hníd bezodkladne navštívili praktického lekára. V opačnom prípade bude škola postupovať podľa § 10 ods. 1 písm. c/ bod. č. 1 vyhlášky č. 527/2007 Z. z. a vylúči vaše dieťa na nevyhnutný čas z kolektívu.

Ďalšie informácie:

vyskytvsi