Dňa 20.3.2024 sme s deťmi z MŠ navštívili prváčikov v ZŠ. Po srdečnom zvítaní s kamarátmi a milou pani učiteľkou, si škôlkari po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Kamaráti ich privítali s veselými pesničkami, malkáči ich pobavili s rozprávkou o Pampúšikovi a potešili ich aj záložkou do knihy. Deti plné radosti, nadšenia a očakávania získali prvé skúsenosti s prácou pri tabuli, kde riešili zaujímavé školské úlohy pripravené ich budúcou pani učiteľkou, aktívne sa zapojili do výroby veľkonočného pozdravu, oboznámili sa s prostredím ZŠ a získali nové skúsenosti, poznatky a predstavy čo ich v škole čaká. Čas ubiehal rýchlo, neúprosne, odkrajoval minúty z hodiny, až nastal čas rozlúčky. Do MŠ sme sa vracali so zajačími uškami na hlavách a Pochválnym listom v jednej a malými sladkosťami v druhej ruke, obohatení o nové skúsenosti a zážitky. Už teraz sa tešia na september, kedy si ako prváci zasadnú do školských lavíc.