Nezaradené

Čitateľský maratón

Kniha má pre rozvoj osobnosti dieťaťa nenahraditeľný význam. Čítanie prehlbuje vnímavosť detí a podporuje ich fantáziu. Cieľom čitateľského maratónu bolo vzbudiť záujem o čítanie u detí a zlepšiť ich čitateľskú gramotnosť. Do čitateľského maratónu sa zapojili žiaci II. stupňa.

Nezaradené

KOĽKO LÁSKY JE VO VAŠOM SRDCI kreslenie pre domov seniorov

V mesiaci máj sa naši šiestaci zo špeciálnej triedy sa zapojili do projektu  POŠLI DOBRO . Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori v domovoch dôchodcov. Tí sú rizikovou skupinou a počas najkrízovejšieho obdobia súvisiaceho s koronakrízou boli návštevy v denných stacionároch či domovoch dôchodcov úplne zakázané. Starší ľudia tak zostali úplne odstrihnutí od kontaktu s najbližšími. Veľmi nás teší , …

Nezaradené

Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.  V tento deň sa žiaci druhého stupňa mali …

Nezaradené

Deň Slnka

Deň Slnka vyhlasuje UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov a nás deti.

Nezaradené

MDD na I. stupni

Je to deň venovaný naším najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam.      Na 1. stupni sa MDD niesol v znamení radosti a zábavy, o ktorú sa postaral Veľký špeciál ku dňu detí z 🐧DAFilms Junior- špeciálny filmový program pre deti pri príležitosti MDD. Žiaci si pozreli pekné filmy, ktoré boli spojené …

Nezaradené

Moja peňaženka

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. V týždni od 23.5. do 27.5. žiaci  3. a 4. ročníka na hodinách matematiky systematicky pracovali na úlohách z finančnej gramotnosti. Učili sa porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných …

Nezaradené

Účelové cvičenie

V dňoch 26.5-27.5.2022 sa na našej škole konalo Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia a didaktické hry. Počas teoretickej časti žiaci získavali informácie zo zdravotnej prípravy, dopravnej prípravy, civilnej obrany, výchove k bezpečnému správaniu a pohybu a pobytu v prírode. No a v praktickej časti, v nasledujúcom dni, si žiaci overili svoje vedomosti. To, …