1. stupeň Aktuality

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Tohoročnou …

Materská škola

PLODY JESENE

V týždni od 12.10. 2020  do 16.10.2020 skrášlila priestory našej materskej školy výstava s názvom: „Plody jesene.“ Cieľom výstavy bolo rozvíjať u detí citový vzťah k prírode, vnímať jej krásu, rozlišovať charakteristické znaky plodov. Zároveň si deti svojou tvorivosťou rozvíjali kognitívnu a umelecko-expresívnu oblasť.

Aktuality Materská škola

Jesenná turistická vychádzka – TAJOMSTVO LESA

Deti z našej materskej školy dňa 24.9.2020 objavovali spolu so svojimi učiteľkami krásy okolitej prírody. Deti pozorovali stromy, rastliny, hmyz, zbierali jesenné plody, pozorovali  zmeny v prírode a uvedomili si potrebu jej ochrany. Cieľom turistickej vychádzky bolo zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť detí, a tiež získať poznatky o prírode pripravujúcej sa na zimu zážitkovým učením.