Aktuality

Charles Dickens – Vianočná koleda

Žiaci špeciálnych tried sa s týmto autorom a jeho dielom stretli prvýkrát. V úvode sme si povedali ako to v rokoch, kedy vzniklo toto dielo vyzeralo v Anglicku a spomenuli sme aj iné knihy Charlesa Dickensa.Žiaci prečítali skrátenú verziu Vianočnej koledy. Prerozprávali stručne obsah a spolu sme viedli diskusiu. Charakterizovali Ebenezera Scrooga, jeho zlé, ale aj dobré vlastnosti, rozprávali prečo bolo nutné, …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 10. decembra 2021 do 17. decembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov V.A a IX.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 10. decembra 2021 do 17. decembra 2021 Zdôvodnenie: Triedy budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiakov. Žiaci  V.A a IX.A triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavaťkaranténne opatrenia.Prezenčné vzdelávanie bude obnovené …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 09. decembra 2021 do 17. decembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VIII.B triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 09. decembra 2021 do 17. decembra 2021 Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka.Žiaci  VIII.B triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.Prezenčné vzdelávanie bude obnovené po vianočných …

Aktuality

Svetový deň AIDS – Kampaň Červené stužky

Prvý december bol vyhlásený za svetový deň boja proti AIDS Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Naša škola sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. Na podporu tejto kampane sa na našej škole uskutočnili rôzne akcie. …

Aktuality

Mikuláš u nás v škole!

Celý kraj sťa striebrom svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme. Ponáhľaj sa medzi nás. A naozaj! Tak ako každý rok, tak aj tento rok zavítal do našej školy s bohatou nádielkou Mikuláš. Už z diaľky bolo počuť rolničky na saniach, na ktorých k nám prichádzal, a keď zabúchal na okno, už sme vedeli, …

Aktuality

Kam na strednú – Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl.

Dňa 2. 12. 2021 (štvrtok) sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili 2. ročníka celoslovenského virtuálneho týždňa otvorených dverí stredných škôl, ktorý prebiehal v online priestore od pondelka 29.11. do piatku 3.12.2021. Žiaci sa na toto podujatie pripojili spolu s výchovnou poradkyňou, a to prostredníctvom počítačov v počítačovej miestnosti Žiaci tak mali možnosť …

2. stupeň Aktuality

Matematická súťaž: Ako rýchlo počítať?

Dňa 30.11.2021 sa v triede IX.A na hodine matematiky uskutočnila súťaž v počítaní s kalkulačkou: Ako rýchlo počítať? Žiaci mali vypočítať 14 príkladov pomocou kalkulačky. Hodnotila sa rýchlosť a správnosť výsledkov. Deviataci musia zvládnuť okrem sčítania, odčítania, násobenia a delenia aj druhé i tretie mocniny a odmocniny. Po zhodnotení a oprave  bola najrýchlejšia a mala …

Aktuality

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Žiaci druhého stupňa základnej školy si pozreli rôzne techniky ako ľudia zo zdravotným znevýhodnením sa vedia vynájsť a čeliť ťažkej situácií. Žiakom bolo ukázane ako vie človek podporiť šikovných drobných výrobcov so zdravotným znevýhodnením. Prezentácia bola realizovaná na hodinách THD kde sa im premietali fotky výrobkov a videa na ktorom vystupovali umelci zo zdravotným znevýhodnením.

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 06. decembra 2021 do 15. decembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VII.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 06. decembra 2021 do 15. decembra 2021 Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka. Žiaci  VII.A triedy sú v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia. Prezenčné vzdelávanie bude obnovené od …

Aktuality

Vianočná pošta

List Ježiškovi Aj tento rok sme Ježiškovi posielali  list s našimi tajnými želaniami, pozdravmi či príbehmi. Niečo sme napísali, niečo nakreslili a teraz dúfame, že si to nájdeme pod vianočným stromčekom. Ak si to nestihol, môžeš tak ešte urobiť. Nezabudni na správnu adresu Ježiško 999 99  Vianočná pohľadnica Za oficiálne prvým pozdravom by sme museli cestovať až …