Nezaradené

MDD na I. stupni

Je to deň venovaný naším najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam.      Na 1. stupni sa MDD niesol v znamení radosti a zábavy, o ktorú sa postaral Veľký špeciál ku dňu detí z 🐧DAFilms Junior- špeciálny filmový program pre deti pri príležitosti MDD. Žiaci si pozreli pekné filmy, ktoré boli spojené …

Nezaradené

Moja peňaženka

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. V týždni od 23.5. do 27.5. žiaci  3. a 4. ročníka na hodinách matematiky systematicky pracovali na úlohách z finančnej gramotnosti. Učili sa porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných …

Nezaradené

Účelové cvičenie

V dňoch 26.5-27.5.2022 sa na našej škole konalo Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia a didaktické hry. Počas teoretickej časti žiaci získavali informácie zo zdravotnej prípravy, dopravnej prípravy, civilnej obrany, výchove k bezpečnému správaniu a pohybu a pobytu v prírode. No a v praktickej časti, v nasledujúcom dni, si žiaci overili svoje vedomosti. To, …

Aktuality

ENV

V mesiaci máj školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať aktivity zodpovedných vyučujúcich ku Svetovému dňu Slnka .Táto aktivita bola splnená formou prezentácii na hodinách fyziky v jednotlivých ročníkoch  a aktuálizáciou nástenky ENV k tejto téme . Ďalšou náplňou práce bolo koordinovať starostlivosť o   kvetinové záhony v areály školy. Úloha bola splnená vyučujúcimi na hodinách Techniky a Pracovného …

Aktuality Materská škola

Deň mlieka

Tento deň je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko nielen ako zdraviu prospešné, ale tiež ako každodennú súčasť života. Nezabudli sme na to ani v našej materskej škole. Pre deti sme pripravili  „mliečny deň“, počas ktorého sa deti zabavili pri rôznych tvorivých a zážitkových aktivitách. Deň sme začali tvorivo a to hneď od rána, najprv rozhovorom o tom, že mlieko je …

Aktuality

Beseda – predčasný sexuálny život

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa uskutočnila 11.mája beseda pre žiakov bežných tried siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Rozprávali sme sa so žiakmi a hlavne dievčatami o rizikách a sociálnych dôsledkoch predčasného otehotnenia, o zdravotných ťažkostiach adolescentných a nedospelých matiek a venovali sme sa aj otázkam prevencie a ochrany pred neželaným tehotenstvom. 

Aktuality

Želania detí

Detský svet je plný tajných túžob a snov – aj deti majú svoje sny a túžby, ktoré ich robia spokojnejšími a šťastnejšími. Emocionálne zdravie je dôležité nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Najmä v tom detskom a tínedžerskom veku sa vníma ako základ pre spokojnejší život v dospelosti. Z nešťastného dieťaťa ťažšie vyrastie spokojný a šťastný ,,dospelák“. A aké sú …

Aktuality

Turistická vychádzka do lesa

„Jar v prírode“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby deti lepšie spoznali krásu okolitej prírody, uvedomili si potrebu jej ochrany a  spoznali flóru v najbližšom okolí MŠ . Radosť deti prejavili nielen pri pohybových aktivitách, ale aj pri pozorovaní jarnej …

Aktuality Materská škola

Deň matiek v MŠ

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas povedať im, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu, 8. mája. Na svoje mamy nezabudli ani škôlkari a Deň matiek oslávili  v utorok – 10. 05. …