Aktuality

Želania detí

Všetci žiaci druhého stupňa základnej školy v bežných triedach  sa formou rozhovoru dozvedeli o želaniach detí v svojej triede a želaniach detí na celom svete. Svoje želania zobrazili vo forme kvetov a listov stromu. Stromy vystrihovali z farebných papierov. Svoju prácu pomenovali Strom želaní. Výtvarné práce boli vystavené v triede.

1. stupeň Aktuality

Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí  všetkým mamám. Byť mamou je najkrajším poslaním každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny deň povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Deň matiek sme si na našej škole pripomenuli …

Aktuality

Mesiac lesov

V apríli sme si v špeciálnych triedach pripomenuli v rámci MESIACA LESOV význam lesa a stromov. Okrem toho, že nám les poskytuje drevo, huby a lesné plody, je les aj vhodným prostredím na oddych, zachytáva hluk a prach, reguluje obeh vody v prírode a vytvára kyslík potrebný pre život. Jarné rozkvitnuté stromy žiaci znázornili formou …

Aktuality

Svetový deň Slnka

Pri príležitosti Svetového dňa Slnka vyučujúci fyziky bežných a špeciálnych tried v týždni od 03.05. do 07.05. sa formou prezentácií a besedy venovali danej problematike na svojich vyučovacích hodinách. Žiaci sa na hodinách dozvedeli o význame Slnka pre živú a neživú prírodu. Nadobudnuté poznatky si žiaci zopakovali formou zábavného pracovného listu, vďaka ktorému si viaceré …

Aktuality

Deň ľudovej rozprávky

Krátko po návrate žiakov bežných tried 2. stupňa späť do školských lavíc, sme si pripomenuli, a zároveň uctili, jedného z významných slovenských spisovateľov a zberateľov slovenských ľudových rozprávok, Pavla Dobšinského, na počesť ktorého slávime Deň ľudovej rozprávky. Spolu so žiakmi sme si prečítali niekoľko príbehov z jeho, deťmi obľúbenej, zbierky Trojruža. Okrem rozprávky s totožným …

Aktuality Materská škola

Turistická vychádzka

Dňa 28.4.2021 sme sa vybrali na jarnú turistickú vychádzku do blízkeho okolia .Cieľom turistickej  vychádzky bolo u detí posilňovať fyzickú a psychickú odolnosť, rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť, vštepovať ochranárske návyky a zapojiť deti do hry- „Zbieranie lesných pokladov“ . O tom, že sa im vychádzka páčila, svedčia i naše fotografie.