Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc. 1. júna sme si tento sviatok pripomenuli aj na našej škole. Žiaci 2. stupňa bežných tried si svoj deň užili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Niektorí využili pekné počasie a vyšli na prechádzku po našej obci, iní si zahrali rôzne spoločenské hry či pozerali filmy ako Sokoliar Tomáš a Princezná so zlatou hviezdou na čele, ktoré si veľmi obľúbili.