Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc sa 20. decembra konala akcia s názvom Vianočný punč. V úvode akcie žiaci 5. ročníka popriali všetkých zúčastneným šťastné sviatky, a to za pomoci vopred pripravených vinšovačiek. Následne sa žiaci 6.a 7. ročníka postarali o hudobnú šou, po ktorej nasledovala vianočná tombola, v ktorej žiaci získavali vecné ceny.