Zobrazujú sa: 11 - 20 z 135 VÝSLEDKOV
Aktuality

ENV

V mesiaci december školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať úlohu ,a to vianočné aranžovanie, pri zachovaní vianočných tradícií a využívaní prírodného materiálu pri skrášľovaní interiéru školy. Triedni učitelia a vyučujúci výtvarnej výchovy urobili vianočnú a zimnú výzdobu svojich tried a vianočný stromček.

Aktuality

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM

Žiaci druhého stupňa základnej školy si na hodinách SJL pozreli ukážky rozprávok z celého sveta (Slovensko, Česko, Dánsko, Amerika, Rusko, Afrika) a hľadali podobnosť. Žiaci takto videli rozdiel medzi krajinami (kontinentmi), to, ako ľudia žijú v rôznych častiach sveta a ako vidia svet okolo seba. Na základe tohto vedeli deti poukázať na rozdielnosť vnímania sveta človekom. Cieľom bolo upriamiť …

Aktuality

Projekt Šafran

Projekt Šafran je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín. Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland – HETI) poskytuje cibuľky žltých šafránov, ktoré majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu, a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Žlté cibuľky pripomínajú …

Aktuality

Vianoce očami detí

Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a radosti, kedy si všetci navzájom prajeme len to najlepšie. Je to čas, keď zabúdame na problémy všedných dní a tešíme sa z maličkostí. Skrášľujeme si domovy, posielame pozdravy, dávame darčeky. Žiaci II. stupňa vyrábali vianočné dekorácie, pozdravy, svietniky, ikebany a skrášľovali prostredie našej školy. Do vianočných prianí vpisovali čarovné …

Aktuality

Charles Dickens – Vianočná koleda

Žiaci špeciálnych tried sa s týmto autorom a jeho dielom stretli prvýkrát. V úvode sme si povedali ako to v rokoch, kedy vzniklo toto dielo vyzeralo v Anglicku a spomenuli sme aj iné knihy Charlesa Dickensa.Žiaci prečítali skrátenú verziu Vianočnej koledy. Prerozprávali stručne obsah a spolu sme viedli diskusiu. Charakterizovali Ebenezera Scrooga, jeho zlé, ale aj dobré vlastnosti, rozprávali prečo bolo nutné, …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 10. decembra 2021 do 17. decembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov V.A a IX.A triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 10. decembra 2021 do 17. decembra 2021 Zdôvodnenie: Triedy budú v uvedenom termíne uzavreté z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiakov. Žiaci  V.A a IX.A triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavaťkaranténne opatrenia.Prezenčné vzdelávanie bude obnovené …

Aktuality

Dištančné vzdelávanie od 09. decembra 2021 do 17. decembra 2021

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov VIII.B triedy, že po konzultácii so zriaďovateľom školy trieda prechádza na dištančné vzdelávanie od 09. decembra 2021 do 17. decembra 2021 Zdôvodnenie: Trieda bude v uvedenom termíne uzavretá z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 u žiaka.Žiaci  VIII.B triedy sú 10 dní v domácej izolácii a musia dodržiavať karanténne opatrenia.Prezenčné vzdelávanie bude obnovené po vianočných …

Aktuality

Svetový deň AIDS – Kampaň Červené stužky

Prvý december bol vyhlásený za svetový deň boja proti AIDS Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988. Naša škola sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. Na podporu tejto kampane sa na našej škole uskutočnili rôzne akcie. …

Aktuality

Mikuláš u nás v škole!

Celý kraj sťa striebrom svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme. Ponáhľaj sa medzi nás. A naozaj! Tak ako každý rok, tak aj tento rok zavítal do našej školy s bohatou nádielkou Mikuláš. Už z diaľky bolo počuť rolničky na saniach, na ktorých k nám prichádzal, a keď zabúchal na okno, už sme vedeli, …

Aktuality

Kam na strednú – Virtuálne dni otvorených dverí stredných škôl.

Dňa 2. 12. 2021 (štvrtok) sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili 2. ročníka celoslovenského virtuálneho týždňa otvorených dverí stredných škôl, ktorý prebiehal v online priestore od pondelka 29.11. do piatku 3.12.2021. Žiaci sa na toto podujatie pripojili spolu s výchovnou poradkyňou, a to prostredníctvom počítačov v počítačovej miestnosti Žiaci tak mali možnosť …