Zobrazujú sa: 11 - 20 z 217 VÝSLEDKOV
Aktuality

Syndróm CAN

Dieťa by malo vyrastať v detskom svete, vo svete fantázie, pokoja, lásky a rodinnej pohody. Realita je však iná. Mnoho deti žije v rozhádanom, ba až patologickom rodinnom prostredí, v ktorom je dieťa týrané, resp. je na ňom páchané násilie v rozličných formách. Dnes v ŠT sme mali so žiakmi besedu na túto tému. V …

Aktuality

Ochrana ŽP

Chrániť životné prostredie znamená chrániť život na Zemi. Aj nám záleží na budúcnosti života na našej krásnej planéte. Preto sme si aj my na našej škole pripomenuli Svetový deň životného prostredia (5.jún). Žiaci II. stupňa sa učia, ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie a skvalitňovať si každodenný život. Pozreli si dokument o ochrane životného prostredia. Nakreslili rôzne obrázky …

Aktuality

Syndróm CAN, prejavy týrania a sexuálneho zneužívania detí

Týranie a zneužívanie detí je vážny problém, preto sme sa rozhodli  venovať tejto téme. Formou besedy sa žiaci II.stupňa dozvedeli, čo sa považuje za týranie a zneužívanie detí. Stručne im boli popísané porušovania práv detí, s možnými následkami na ich psychické aj fyzické zdravie. Dozvedeli sa čo znamená pojem syndróm CAN. Pozreli si krátke videá zamerané na …

Aktuality

ENV

V mesiaci máj školského roka 2021/2022 bolo náplňou práce koordinátora environmentálnej výchovy koordinovať aktivity zodpovedných vyučujúcich ku Svetovému dňu Slnka .Táto aktivita bola splnená formou prezentácii na hodinách fyziky v jednotlivých ročníkoch  a aktuálizáciou nástenky ENV k tejto téme . Ďalšou náplňou práce bolo koordinovať starostlivosť o   kvetinové záhony v areály školy. Úloha bola splnená vyučujúcimi na hodinách Techniky a Pracovného …

Aktuality Materská škola

Deň mlieka

Tento deň je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko nielen ako zdraviu prospešné, ale tiež ako každodennú súčasť života. Nezabudli sme na to ani v našej materskej škole. Pre deti sme pripravili  „mliečny deň“, počas ktorého sa deti zabavili pri rôznych tvorivých a zážitkových aktivitách. Deň sme začali tvorivo a to hneď od rána, najprv rozhovorom o tom, že mlieko je …

Aktuality

Beseda – predčasný sexuálny život

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa uskutočnila 11.mája beseda pre žiakov bežných tried siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Rozprávali sme sa so žiakmi a hlavne dievčatami o rizikách a sociálnych dôsledkoch predčasného otehotnenia, o zdravotných ťažkostiach adolescentných a nedospelých matiek a venovali sme sa aj otázkam prevencie a ochrany pred neželaným tehotenstvom. 

Aktuality

Želania detí

Detský svet je plný tajných túžob a snov – aj deti majú svoje sny a túžby, ktoré ich robia spokojnejšími a šťastnejšími. Emocionálne zdravie je dôležité nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Najmä v tom detskom a tínedžerskom veku sa vníma ako základ pre spokojnejší život v dospelosti. Z nešťastného dieťaťa ťažšie vyrastie spokojný a šťastný ,,dospelák“. A aké sú …