Oznam-o-prerušení-vyučovania-13.11.2023-14.11.2023