„Mikuláš, Mikuláš, čo nám do balíčka dáš? …“, aj takými básničkami sme sa poctivo pripravovali na príchod Mikuláša, tajne dúfajúc, že na nás ani tento rok nezabudne.

V deň svätého Mikuláša sme s napätím čakali na cinkanie jeho zvončekov. A stalo sa. Zvončeky sa rozliehali po celej MŠ a do triedy vstúpil Mikuláš s veľkým vrecom darčekov. Deti ho privítali s rozžiarenými očkami, plný radostného očakávania, s akými darčekmi nás opäť prekvapí. Po radostnom zvítaní sme si spoločne zarecitovali a na naše počudovanie aj zaspievali a on nás za odmenu potešil  sladkými balíčkami plnými chutných dobrôt a spoločnou fotografiou. Toho roku nezabudol ani na hračky. Radosť zo stretnutia bola veľká, spokojnosť ešte väčšia a keď nastal čas rozlúčky deťom ostali okrem plných balíčkov aj plné srdiečka, naplnené šťastím a spomienkami na stretnutie s Mikulášom. „Ďakujeme Mikuláš, príď k nám opäť o rok zas.“