V našej MŠ  sme tento  deň oslávili  v piatok  03.11.2023.  Deti maľovali, hrali zábavné hry , spievali a tancovali. Ich úsmev na tvári bol pre nás odmenou za tento úžasný a zábavný deň.

A čo zaželať našej škôlke?

Zaželajme jej všetko dobré, najmä spokojné, šťastné  a usmievavé detičky, ktoré v nej denne prežívajú pekné chvíle.

Dňa 3.11.2023, sme si v našej materskej škole pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami.Bola radosť pozerať sa na nadšenie a radosť detí pri hrách na stanovištiach, kde plnili rôzne úlohy. Pozrite, ako veľmi nás to bavilo …. A nakoniec sme si poskladali ešte našu škôlku.