V čase sviatočného predvianočného obdobia k nám zavítalo čarovné vianočné divadielko.

Deti z MŠ a 1. ročníka ZŠ rozveselilo a pobavilo zábavným príbehom o čertíkovi, ktorý zachránil Vianoce. Všetci sa na divadielko veľmi tešili, nedočkavo posedávajúc na stoličkách. Nezbedného čertíka sa napokon predsa len dočkali. A ten ich veru na začiatku aj poriadne vystrašil, ale keď im porozprával o svojich problémoch s Vianocami, rýchlo mu to odpustili. Deti sa o chvíľu stali súčasťou príbehu, aktívne čertíkovi pomáhali, radili mu a spolupracovali s nim pri riešení jeho problémov. Atmosféra bola úžasná, spoločne sa smiali, tešili, tlieskali a nakoniec boli všetci šťastní, že sa dobrá vec podarila a spoločne pomohli čertíkovi zachrániť Vianoce. Úsmev na tvárach detí a silný potlesk na konci boli dôkazom toho, že sa deťom rozprávka páčila a že z predstavenia mali nezabudnuteľný zážitok.