V dňoch 26.5-27.5.2022 sa na našej škole konalo Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia a didaktické hry. Počas teoretickej časti žiaci získavali informácie zo zdravotnej prípravy, dopravnej prípravy, civilnej obrany, výchove k bezpečnému správaniu a pohybu a pobytu v prírode. No a v praktickej časti, v nasledujúcom dni, si žiaci overili svoje vedomosti. To, že sa aktivita vydarila svedčí záujem žiakov a pekné počasie, ktoré nám prialo.