Sexuálne vykorisťovanie je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a citlivá téma. Preto sme sa v snahe predchádzať situáciám spojeným s danou témou na našej škole rozhodli  dňa 20.01.2022 vykonať preventívnu aktivitu s týmto zameraním. Aktivity sa zúčastnili žiaci 7. a 6. ročníka špeciálnych tried. Žiakom sme priblížili spôsoby, akými sa pred možným nebezpečenstvom chrániť a v prípade, ak k niečomu podobnému predsa len dôjde, ako správne reagovať a postupovať. V závere sme pre žiakov pripravili niekoľko  hier, ktoré boli zaradené podľa základných tém (poznanie tela, dospievanie,…)

Zúčastnených žiakov téma zjavne veľmi zaujala a dúfame, že bola pre nich aj prínosná.