22.apríl 2022 si naša škola Deň Zeme pripomenula  projektovým dňom, počas ktorého na prvých troch vyučovacích hodinách žiaci absolvovali teoretickú časť a na ďalších troch hodinách žiaci absolvovali praktickú časť. Počas teoretickej časti žiaci vytvárali ekoplagáty a počas praktickej časti sa žiaci aktívne zúčastnili na zbere odpadkov v katastri obce Tuhrina.