Dňa 30.11.2021 sa v triede IX.A na hodine matematiky uskutočnila súťaž v počítaní s kalkulačkou: Ako rýchlo počítať? Žiaci mali vypočítať 14 príkladov pomocou kalkulačky. Hodnotila sa rýchlosť a správnosť výsledkov. Deviataci musia zvládnuť okrem sčítania, odčítania, násobenia a delenia aj druhé i tretie mocniny a odmocniny. Po zhodnotení a oprave  bola najrýchlejšia a mala najmenej chýb žiačka I. Balogová, potom V. Ferková a G. Koscelnik. Žiaci dostali za svoje skvelé výkony sladkú odmenu. Rýchle a správne ovládanie kalkulačky je potrebné pri testovaní deviatakov, ktoré bude v marci 2022. Súťaž bola pre všetkých žiakov motiváciou, aby sa stále zlepšovali v matematike.